dinsdag 4 december 2012

AFM seminar met de financiele branche te Breukelen

Verslaglegging wat ik heb waar genomen.
AFM seminar, Breukelen 14.00 uur 4 december 2012.
Precies op tijd de start met Kockelkoren, helder als altijd.
De omslag per 1 januari met provisiesysteem verlaten heeft veel impact.
AFM hecht er waarde aan om het contact te verbeteren. De afstand is te groot, en willen dat verkleinen, zodat er effectiever gewerkt kan worden.
Stefan Wijers dagvoorzitter, stelt zich kort voor.
Hoe willen jullie aangesproken worden? Adviseur of intermediair, beide.  Tussenpersoon, ook goed.
FFP bestaat 10 jaar, woensdag iets speciaals te downloaden van mogelijkheden, verslag? (reclame dus). NVHP aanwezig. Verwachtingen van de bezoekers inventariseren.
Banken pakken je klanten af, daar grijpt de AFM niet in, verwacht een spreker wel.
Gedeelte aanwezige  is positief over de toekomst. Even groot gedeelte is niet positief over de toekomst. Een grote bank geeft een iMac bij een hypotheek cadeau. Mag dit en kan dit? Hoe ridicuul zijn regels? Diverse vragen zonder een bijpassend antwoord.
Inzicht aan een klant geven hoe het tegenwoordig werkt kost veel extra tijd, consument moet dit op waarde kunnen schatten. Dit blijkt lastig te zijn.  Is erg lastig. Als het dossier maar klopt volgens Maarten, is voor hem belangrijk. Al zijn het veel verschillen tussen de dossiers.
Angst is er zeker voor de AFM, ook volgens Michiel Denkers, komt uit de markt voort. Een dik klanten dossier van 88 pagina's kun je geen rekening voor sturen. En de klant ben je daarin al lang kwijt als hij nog naar advies moet. AFM geeft Erica Verdegaal een te groot podium. Zo simpel is het niet in de praktijk. Een eenvoudig lijfrente dossier € 10.000 van een vaste klant hoef je zeker geen compleet analyse van te maken. Veel angst is steeds meer regels om alles af te dekken, meer indekken dan advies geven komt het op neer.

Ook het civiele recht moet niet vergeten worden. Zeker zo streng als de AFM regels maar minder bekend. Communicatie van de AFM op papier is vrij dwingend, mensen in de praktijk zijn veel toegankelijker geworden. Zelfs plezierg valt af en toe waar te nemen. Zit dus een groot verschil in het schrijven en praten met de AFM. Toonzetting schriftelijk is soms stukmakend en arrogant. AFM moet zich meer verdiepen in het vak van de adviseur om het beter te begrijpen, mensen komen niet uit het vak, weten onvoldoende wat er op de werkvloer leeft. Te academisch.
Er is een verschil tussen academisch denken en op de werkvloer werken met de consument.
Uitleggen om het in Jip en Janneke taal uitleggen is ook een eis van deze tijd.
AFM meer de rol van consultant ipv controleur aannemen.
Communicatie is een hard punt voor de AFM. Ze is er echt van overtuigd dat hier veel te winnen is en gaat daar vol op inzetten. AFMsite kan beter. Wellicht een meer praktische aansluiting voor de groep adviseurs op de site. Communicatie via online of magazine Inzicht, kan toelichting komen hoe controles plaatsvinden en waar op gelet wordt hoe regels nageleefd worden en hoe dossiers opgebouwd moeten zijn bij controles.

Toezicht is afgelopen jaar goedkoper geworden doordat minder toezicht nodig was. In de toekomst zal dit duurder worden omdat de 30% overheidsbijdrage vervalt , aldus Kockelkoren.


Overleg van de bijeenkomstgangers, ongeveer 75 personen, incl AFMers. "Hoe kan het beter?" Overleg in vier groepen. Mijn groep, kort voorstellen, ieder met z'n voorkeur en problemen met de AFM.

Uitkomst plenair van het groepsoverleg.
Presentatie van groep 4
Oosterbaan, horizontaal toezicht, elkaar in de gaten houden.
Boete van de AFM bij een overtreding, alles wordt opgeschreven om het voor de rechtbank overeind te houden. In de praktijk ligt het ingewikkelder, samenhang van diverse factoren.
AFM moet meer laten zien dat de benadeelde schade heeft geleden bij een overtreding.
Groep 3
Ga er vanuit dat de adviseur professioneel bezig bent, tenzij aanwijzingen hebt dat dat niet zo is.
Bij kleine dossiers niet hele grote lijsten invullen als het niet relevant is.
Die ruimte is er al volgens de AFM.
AFM moet de kosten beheersen.
Groep 1 Edwin
Inloopspreekuur door de AFM, misverstanden wegnemen.
Bij een melding van een overtreding komt het niet tot een dossieronderzoek bij de melder.
Huidige tussenpersoon werkt integer is de indruk.
Verenigen van de tp is noodzakelijk om samen sterker te worden.
Vreesvrij contact met de AFM is normaal.
Groep 2
Begin bij jezelf, waar kan het beter. In eigen keuken te kijken kan ook helpen.
Verenig je, maak je sterk. Voorkom versnippering van je belangen en je kansen.

Voor een eerste aanzet, niet spraakmakend, wel een eerste goede aanzet tot betere communicatie die toch samen verder moeten. Dus beter communiceren met elkaar. Dat lijkt geslaagd. Kockelkoren wordt uitgenodigd een dag of langer mee te lopen bij een intermediair wat hij graag aanneemt. Zou hij dat echt gaan doen? Wordt vervolgd.


Afsluiten met een mooie wandtekening van 3,5 meter welke tijdens de presentatie is gemaakt.

Daarna aan de bar met een goed aangeklede borrel een prettig gesprek met diverse collega's en een aantal plezierige, wat jongere AFM medewerk(st)ers die al volop twitteren. Dan hoor je ook dat de salarissen boven de BN aangepast gaan worden. Dat zal wel slikken zijn voor Kockelkoren. Aan het slot een gratis uitrijkaart. Bedankt voor de goed georganiseerde bijenkomst. Volgende keer wat meer vuurwerk aub.

1 opmerking:

  1. Goed om in dit no nonsense verslag te lezen dat er constructief overleg plaatsvindt tussen TP's en AFM. Ik hoop dat Kockelkoren daadwerkelijk een paar dagen mee komt lopen. Ben benieuwd naar zijn verslag daarna.
    Met betrekking tot "...AFM meer de rol van consultant ipv controleur aannemen". Dat is een prima uitgangspunt voor TP's soortgelijk als jij, maar er zijn toch ook echt partijen waar ik AFM als controleur nog nuttig vindt voor de klant en de branche.

    BeantwoordenVerwijderen

Bedankt voor uw bijdrage. Deze wordt na controle mogelijk geplaatst.