woensdag 3 september 2014

Waardeopgave woekerpolis mokerslag of hoera?

De fiscale waardeopgave van uw polis komt binnen. Hoera of een mokerslag?
Als de waardeopgave van je polis van de verzekeraar ontvangt, zal er in de meeste gezinnen geen hoerastemming heersen. Immers door de woekerpolisaffaire hebben verzekeraars onredelijk veel kosten verzwegen en achtergehouden. Compensatie begint nu op gang te komen dankzij de vele processen waar bij de uitslag nadreunt bij verzekeraars. Na de woekerpolisaffaire blijkt dat onjuiste waardeopgaven daar nog eens een dreun overheen uitdelen. En uiteraard wast de verzekeraar, in dit geval Reaal, haar handen alvast in onschuld zoals ze ook deed bij de woekerpolisaffaire. Is dit acceptabel? Is het fraude, gemakzucht, luiheid, onkunde? In ieder geval beschamend, zeker voor het vertrouwen van de consument in verzekeraars. Lees verder hoe ook jouw financiële toekomst op zijn kop kan komen te staan.

De praktijk case:
- relatie sluit in 2006 een polis tegen maandelijks bedrag met een extra storting
- einddatum 1 september 2023
- deze polis dient als aflossing van de hypotheek
- relatie krijgt jaarlijks een fiscale waardeopgave
- relatie wil in 2014 een opname doen voor de verbouwing
- relatie krijgt offerte die hij accepteert
- relatie krijgt daarna een brief met excuses dat er vanaf het begin een fout is geslopen
- relatie krijgt herziene waardeopgave van ongeveer 50%

- relatie krijgt het verwijt van de verzekeraar dat hij dit zelf ook had kunnen zien

De fiscale waardeopgaven
Jaartal        poliswaarde      doelkapitaal op historisch rendement 
2009          € 49.883            € 135.390           6,69%
2010          € 54.637            € 138.727           6,74%

2011          € 51.314            € 127.865           6,74%
2012          € 59.971            € 129.957           6,25%
2013          € 67.462            € 139.390           6,74%
2014          € 73.215            € 147.191           6,07%
2014          € 34.737 werkelijke waarde, geen opname mogelijk 

Geaccepteerde offerte deugt niet
In maart 2014 accepteert de klant een offerte met een opnamemogelijkheid van € 23.215 van de totale opgegeven waarde van € 73.215. Na acceptatie door de relatie vind er door Reaal  een herberekening plaats en blijkt de echte waarde slechts € 34.737 te zijn.


Kan Reaal hier wegkomen met een foutaanname? 
Een paar vragen:
- heeft de interne controle bij Reaal zitten slapen?
- het zijn fiscale waardeopgaven, hier moet je op kunnen vertrouwen.
- wat heeft dit fiscaal voor gevolgen als verzekeraars foute opgaven verstrekken?
- volgens de opgave is het bedrag daadwerkelijk belegd en is het rendement behaald, waarom wordt dit niet uitgekeerd? De eerste storting is door Reaal dubbel ingevoerd, dus kan er 50% vanaf gehouden worden, want de gelden zijn toch belegd volgens de opgave?

Bij een waardeopgave wordt de financiële toekomst uitgestippeld.
Moet de eigenaar bijstorten in de polis en kan deze juist minder inleggen? 

Als de polis een pensioenpolis zou zijn, wordt deze als te verwachten inkomsten meegenomen in een hypotheekberekening. Als dan de feitelijke waarde niet aanwezig blijkt te zijn, voor wie zijn dan de financiele gevolgen en voor wie de adviesgevolgen?

Kan de klant de verzekeraar nog vertrouwen?

Uiteraard heeft de consument minder inkomsten en kan deze wellicht de hypotheek niet eens meer betalen. Is de adviseur dan ook aansprakelijk? Of mag deze uitgaan van de fiscale waardeopgave die de verzekeraar opstelt? Uit dit voorbeeld blijkt dat niet.
Resultaat voor de consument 
Het resultaat in deze case is dat de familie zit met een verbouwing die half af is, in de rotzooi en de verwachte opname om de verbouwing af te ronden blijft uit. Uiteraard is deze klacht bij Kifid gedeponeerd. We wachten het vervolg af of een verzekeraar hier mee weg kan komen. Wordt vervolgd.

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 3 september 2014. Nico van Koesveld

11 september 2014 het vervolg

Gaat die blufjurist bij Reaal toch triomfantelijk naar huis met de gedachte: Reaal maakt een fout en de klant dekt de schade helemaal zelf als ik deze maar afpoeier? Reaal laat daarmee wel zien dat ze in plaats van met schaamte naar haar eigen fouten te kijken, liever een juridisch valletje opzet tegenover een (juridische) leek. Het risico dat Reaal daar mee neemt is uiteraard wel de negatieve publiciteit. Prima voor mij als schrijver uiteraard.

Ik ga voorzichtig een aanval inzetten. Als je een fout veroorzaakt kun je tegen je klant uiteraard zeggen, u had het kunnen zien. Dat neemt niet weg dat de fout door Reaal gemaakt is en dat zij aansprakelijk blijft voor de schade. Een relatie gaat uit van de waardeopgaven dat deze correct zijn en stemt daar zijn financiële toekomst verder op af. Meer of minder waarde in de polis resulteert immers in wel of niet af kunnen lossen. 

Het gaat om de fout van Reaal, die is bewezen en erkend. Het argument van Reaal dat de consument bij beter opletten zelf de fout wel veel eerder had kunnen ontdekken is NIET relevant voor de vraag of Reaal aansprakelijk is. De aansprakelijkheid wordt niet verminderd door het feit dat eventueel aan Consument ook iets te verwijten zou zijn. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de schade schrijft de wet voor dat er een vergelijking gemaakt moet worden tussen de bestaande situatie en de (fictieve) situatie die thans zou bestaan indien Reaal geen fouten gemaakt zou hebben. Het verschil daartussen is de schade die Reaal moet vergoeden.

Gaat Reaal de relatie nu wel uitnodigen voor een gesprek? Anders komen we graag met aanvullende informatie in de openbaarheid. Wordt vervolgd. 

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 11 september 2014. Nico van Koesveld

08 oktober 2014 Een accountmanager van belt op dat hij wel om tafel wil. Hm, heeft geen beslissingsbevoegdheid, ik wil direct met beslissers om tafel.

4 november 2014 Stijn Rez belde in. Hij wil uitspraak Kifid afwachten. Oke, kom maar vast met de berekening van maand tot maand vanaf begin zoals het eerst berekend was en hoe dit herzien tot stand is gekomen. Dit zegde hij toe. Daarna gaan we ook de woekerpoliscontrole toepassen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor uw bijdrage. Deze wordt na controle mogelijk geplaatst.