zondag 17 november 2013

Verzekeringsbranche ondersteunt de Filipijnen giro 555 #VBDAG

Goed bericht, organisatie #VBDAG pakt het giro 555 initiatief op

Mijn idee op 13 november 2013 via tw
itter de lucht ingebracht met #VBDAG via @VBDAG
Nu kijken of men het oppakken wil. De eerste toezegging van Wim de Bundel is al binnen.
Maandag is er overleg over bij de beursorganisatie en men werkt eraan mee! 


De verzekeringsbranche ondersteunt de Filipijnen op giro 555
Juist op de vakbeurs in Utrecht, waarbij verzekeringsmensen uit heel Nederland bij elkaar komen op de Verzekeringsbranchedag, laat de hele branche nu haar maatschappelijke verantwoording zien. Op het laatste moment wordt besloten om maatschappelijk en branchebreed aan te sluiten bij giro 555 voor de niet verzekerde gevolgen van de ramp. De verzekeringsbranche dient immers altijd het maatschappelijk belang.

Mijn voorstel is om iedere bezoeker minimaal €5 te laten ruilen tegen een gekleurd polsbandje. Elke kleine zelfstandige ondernemer stort €55 en elke verzekeraar €555. Met 2.000 bezoekers en medewerkers stand (€5) bandje blauw, waarvan veel zelfstandige adviseurs (€55) bandje groen en ruim 100 standhouders (€555) bandje oranje, moet dit een mooi bedrag kunnen opleveren. Het kan dus zomaar zijn dat iemand meerdere bandjes om heeft. En op de stands weet je gelijk van elkaar wat je vertegenwoordigd.

Uiteraard is deze actie uit te breiden om van iedere medewerker ook nog eens €5 euro te vragen. Zo moet er op een eenvoudige manier toch betrokkenheid getoond kunnen worden, juist vanuit de verzekeringsbranche voor hen die nu in zware nood zitten als gevolg van iets wat niet te verzekeren valt.

Ik ben benieuwd of dit idee nog snel opgepakt wordt door de organisatie. Even wat gekleurde bandjes regelen en een balie voor registratie. Als de branche wat aan haar imago wil doen, heeft ze nu een kans.

De volgende bedrijven hebben €555, de oranje band toegezegd.


Delta Lloyd, als eerste met de toezegging  
SNS Reaal volgde snel
Nationale Borg maakt het over.
Sparkling CRM doet met partners mee
Conservatrix doet ook mee
AM beursorganisatie sluit zich aan
Toezegging bedrijf, wil geen publiciteit
Aquila zegt ook oranje band toe
Avero Achmea ondersteunt giro 555


Inmiddels volgen velen, zie mijn TL op twitter

Laat zien dat je om mensen geeft, de Filipino's hebben niets meer en jij hebt nog zoveel. En als je niet kan delen, kan je nimmer vermenigvuldigen.


Hartelijke groet, Nico van Koesveld @nicokoesveld 
Zelfstandig financieel adviseur te Barneveld
Site Koesveld Tel. 0342-424242

woensdag 30 oktober 2013

SWO contract ING treft klantbelang financieel direct

Wat een ongelofelijk prutswerk is de SamenWerkingsOvereenkomst (SWO) van de ING. De arrogantie ten top. Lees mijn eerste blog "ING heeft 2.200 tussenpersonen in de tang" als basisinformatie. Wat stoort mij nu zo in die eenzijdige overeenkomst? Het klantbelang met voeten treden irriteert mij mateloos. Kan deze directie onmiddellijk opstappen?

ING zegt de afspraak af 
Koesveld nodigt ING alsnog uit
ING slaat wederom de uitnodiging af
Hagenaars wil mening niet herzien


Lees hier de SWO van ING

3.2 Onder 3 wordt gesproken over het onafhankelijk intermediair. Toch is art 425 van BW boek 7 van toepassing waar wordt gesproken over een gezagsverhouding waarbij de opdrachtnemer (het intermediair) afhankelijk is van de opdrachtgever (ING). Gevolg: hierdoor wordt klantgericht werken belemmerd door de gezagsverhouding. 
Samen met de andere hieronder genoemde artikelen kan de ING ongewenste sturing geven die schadelijk is voor de klant.

5.2 ING zal het intermediair zo volledig mogelijk inlichten.

5.3 Het intermediair zal ING volledig informeren. Gevolg: Dit is geen gelijkwaardige basis voor samenwerking en biedt de ING nog steeds de mogelijkheid tot het leveren van een wanproduct waarbij de adviseur en/of de klant net niet volledig worden geïnformeerd.  Denk als voorbeeld aan de woekerpolis, daar is ook het complete verhaal niet volledig verteld.    

7 ING staat niet toe zonder schriftelijk toestemming op enige wijze de naam ING te gebruiken. Gevolg: het intermediair kan de klant niet algemeen informeren via een nieuwsbrief of andere mediavorm zoals SoMe om de klant op de hoogte te brengen van noodzakelijke feiten die het klantbelang dienen.

8.4 ING verstrekt geen informatie over de klant, naar haar oordeel, aan de adviseur. Gevolg:

ING kan bij bv betalingsachterstanden de adviseur niet op de hoogte stellen van deze feiten terwijl de adviseur wettelijk zorgplicht heeft. Daardoor kan een klant in hoge mate in de betalingsproblemen komen, terwijl dit voorkomen kan worden als de adviseur volledig op de hoogte wordt gesteld en kan voldoen aan zijn zorgplicht.

11 Portefeuillerecht behoort aan ING en aan het intermediair toe. Gevolg: Dit is niet correct. De onafhankelijk adviseur heeft de zaak ondergebracht bij de bank en heeft wettelijk het portefeuillerecht. Wettelijk heeft de adviseur nazorgplicht en kan het beste beoordelen wat passend is voor de klant. De adviseur is immers onafhankelijk en de ING is slechts leverancier van een beperkt assortiment van eigen label. Advies kan ook een andere bank zijn dan de ING. 


14.3 ING verstrekt rechtstreeks de informatie aan de klant. Gevolg: de tussenpersoon behoort de kopie hiervan te krijgen om deze informatie desgewenst toe te kunnen lichten aan de klant. Klant kan vaak deze informatie niet op waarde beoordelen en welke gevolgen dit heeft voor zijn situatie. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, denk aan een betalingsachterstand die de klant boven het hoofd groeit.

25 en 26 beëindiging van de overeenkomst direct door beide partijen zonder opgave van redenen. Gevolg: nergens wordt een beperkt portefeuillerecht benoemd waarbij de rechten en plichten als hiervoor genoemd in art 14.3 vastgelegd zijn. De tussenpersoon wordt niet op de hoogte gehouden van klantsituaties en kan hierdoor de klant niet terzijde staan. Hierdoor kan de tussenpersoon niet aan zijn zorgplicht voldoen.   

28 ING kan behalve wettelijke noodzakelijke wijzigingen doorvoeren, ook eenzijdig wijzigingen of aanvullingen naar haar eigen oordeel doorvoeren. Gevolg: Ook als deze in het nadeel van de adviseur of klant uitvallen. Dit is geen samenwerken in overleg maar eenzijdig sturend waarbij klantbelang niet voorop staat. Voorbeeld: dit biedt de mogelijkheid van toepassing van executieverkoop van de woning bij betalingsachterstand zonder overleg.

29 ING moet goedkeuring geven bij een bedrijfsoverdracht. En heeft als zodanig recht op inzage van deze transactie en kan deze tegenhouden. Gevolg: ondernemer moet toestemming vragen bij overdracht van het bedrijf. ING zou kunnen sturen naar een ING gestuurde onderneming en alleen daar goedkeuring aan verlenen. Hierdoor vervalt het onafhankelijk advies en is een beter alternatief advies voor de klant niet meer voor handen. 

30 ING verplicht tot volledige geheimhouding over de aard en de inhoud van deze overeenkomst, bedrijf en bedrijfsvoering van de wederpartij, ook na beëindiging van de overeenkomst. Gevolg: dit beperkt de tussenpersoon dat deze de klant niet mag informeren over zaken die enigszins de naam ING dragen of daarmee verbonden kunnen worden. Hierdoor kan de tussenpersoon de klant niet eens meer informeren over persoonlijke situaties die altijd een vertrouwelijk karakter hebben.

Onder de noemer van het Keurmerk Klantgericht verzekeren is de SWO niet bekend aldus Ron van Kesteren. Wellicht ook een verbeterpunt om echt klantgericht te kunnen werken. 


Ik sluit af met een oproep aan collega's om geen enkele zaak meer onder te brengen bij ING onder deze contractvoorwaarden. Ze zijn niet alleen te duur, maar met deze voorwaarden dient u geen enkel klantbelang en ze hebben geen respect voor u met gelijkwaardig samenwerken.
Artikel is samengesteld naar inzicht en beschikbare informatie op moment van schrijven als financieel adviseur.

donderdag 24 oktober 2013

ING heeft 2.200 tussenpersonen volledig in de tang.

Wat is er toch aan de hand met de SWO, de SamenWerkingsOvereenkomst tussen geldverstrekker/verzekeraar en het intermediair/financieel adviseur? Deze nagenoeg eenzijdige overeenkomst deugt van geen kant. Vaak nog al dwingend en omzet gestuurd, vooral bij de TP. We leven anno 2013 waar het provisieverbod al bijna een jaar een feit is, klantbelang centraal staat en waar echt samenwerken daarbij loont. Stel dan ook zo een samenwerkingsovereenkomst op.

Enige tijd geleden startte ik met Florius, 150 FTE’s, over het (on)handig omzeilen van een samenwerking zie mijn blog, die vrij alert reageerde. Daarna kwam Obvion, 350 FTE’s, aan de beurt waar het al iets langer duurde, maar ook daar kwam een redelijk nette oplossing naar voren die breed de vakpers haalde.  Mijn vak is tussenpersoon, ja u leest het goed, behalve beëdigd financieel adviseur, voel ik mij nog steeds tussenpersoon. Ik sta tussen partijen voor mijn klant te bemiddelen na de advisering. Met groot vertrouwen in enkele partijen en gezond wantrouwen naar meeste partijen. Dus lees ik vanwege dat wantrouwen de samenwerkingsovereenkomst extra zorgvuldig door. En na de Florius - en Obvion ervaring, denk ik dat de meeste grote partijen de SWO nu toch ook wel aangepast zullen hebben. Het moest immers vanaf 1 januari 2013 in orde zijn, toen was provisieverbod een feit. Of zitten ze allemaal te wachten tot ik op de deur klop? Daar lijkt het op. Ik ben er maar druk mee:)

Oké, ING wil graag rechtstreeks zaken doen met Van Koesveld. Ik deed dit al via serviceproviders, maar rechtstreeks, daar is ook niet s mis mee. Ik sprak een enthousiaste accountmanager en binnen korte tijd kon de aanstelling een feit zijn, tenminste als ik de SWO even getekend terug zou sturen. Daar begon het gedonder al, contractbeheer zonder naam en telefoonnummer eronder. Dan krijg ik al zo’n ivoren toren gevoel. Globaal doorgelezen en direct een mail gestuurd dat ik toch wel wat opmerkingen had. Geen reactie van die anonieme afdeling. Toen het contract nog maar eens gescand. Ik viel van de ene verbazing in de andere, wat een gedrocht. Een extreme geheimhoudingsverklaring uit het jaar 1900 schat ik, art. 30 die voortduurt nadat de samenwerking is verbroken. Je mag werkelijk niets over ING op welke wijze dan ook naar buiten brengen. Of als je je bedrijf wilt verkopen, of overdraagt, dan dien je ook dit voor te leggen aan ING volgens art. 29. Kreun, dat kun je niet menen. Art. 5.2 ook wel lekker, ING zal het Intermediair zo volledig mogelijk inlichten over haar producten en art. 5.3 het intermediair zal zich deugdelijk en volledig doen informeren. Zo zijn woekerpolissen ontstaan! Net niet alles zeggen als maatschappij terwijl ik als TP volledig moet informeren. Lees hier het hele ING wurgcontract.

Wat mij dan heeft verbaasd is dat volgens de mail van ING Nederland Directeur Hypotheken maar liefst 2.200 (wurg)contracten zijn gesloten met tussenpersonen in Nederland. Hebben die dan zoveel vertrouwen in ING dat ze het niet gelezen hebben? Of zitten ze klem dat ze wel moeten doorgaan? Of willen ze het niet lezen? Ook niet best zou ik dan denken. Zijn er ook aangesloten kantoren van Adfiz bij? Die komt toch op voor de TP belangen? Die zou dit nimmer mogen toestaan dat zo iets achterlijks getekend wordt. Met dit soort contracten doe je geen recht aan klantgericht werken. Als de consument hier echt lucht van krijgt, zal deze de ING en haar adviseurs zwaar mijden. Social media kan dit proces zomaar versnellen. De gevolgen zijn niet te overzien. En dat terwijl men als ING een beursgang wil maken. Er hangt al een vette woekerpolisclaim boven de NN markt. En beleggers houden niet van onzekerheden.  


Wat is een denkbare oplossing? Zet je ego opzij. Biedt allereerst als de grote (arrogante) ING je dikke excuses aan aan de aangesloten kantoren, dat deze SWO niet zo bedoeld is. Dat oude contractvoorwaarden ook in de toekomst, zeker dat de geheimhoudingsclausule en bij de verkoop van je bedrijf niet van toepassing zullen zijn. En maak na deze excuses snel een werkbare samenwerkingsovereenkomst waarbij echt samenwerken voor de klant centraal staat. Het kan echt, kijk naar Obvion, ging zwaar door het stof, maar wel met resultaat dat er nu een werkbare SWO ligt. Ik ben benieuwd naar de reactie van de grote ING vanuit haar ivoren toren. Ik zou zeggen, pas het snel aan voor de schade niet meer te overzien is. Nico van Koesveld Twitter

woensdag 7 augustus 2013

Obvion (Rabo) hypotheekadvies kost € 6.250 tot € 16.250 extra

Onderaan is de meest recente berichtgeving te lezen.

Ja, al wat langer richt ik mijn Twitterpijltjes op samenwerkingsovereenkomsten tussen geldverstrekkers en tussenpersonen. Ik kan slecht tegen onrecht. 
Obvion staat met stip bovenaan qua arrogantie. De Rabobankdochter die net als de moeder zwijgt in alle talen als er ook maar iets van kritiek ontstaat.
Zou doodzwijgen de Rabobank nu ook lukken? Zelfs de Telegraaf schrijft erover. Ook de vakpers pakt het op. Obvion, hypotheken met of toch zonder een geweten

Nu heeft Obvion de aangesloten tussenpersoon helemaal in tang met een Stalinistische dwingende overeenkomst die zuiver onafhankelijk advies in volledig de weg staat. Hier een heldere analyse over die samenwerkingsovereenkomst. Het raamwerk komt wellicht uit de keuken van de Rabobank waar men de tussenpersoon net als de aangesloten banken graag 100% onder controle wil houden. Men vergeet dat de tussenpersoon heden ten dage een vrije ondernemer is, een specialist die 100% zelf kan beslissen. De AFM is hier duidelijk over.

Zelfs als er een beter alternatief in de markt is, verwacht Obvion prominente voorkeur van de aangesloten tussenpersoon. Die adviseur is dus verre van onafhankelijk. Bij verlengen van de hypotheek is het wederom extra oppassen. Want dan mag de aangesloten adviseur nagenoeg niets anders doen als slaafs volgen en de klant de veel te dure hypotheek aansmeren. Oh jee, dat mag niet van de AFM. Maar ja, die doen toch nauwelijks iets naar geldverstrekkers.  

Rekencase op basis tarieven augustus 2013:
€250.000 hypotheek bij een huis van gelijke waarde. Rente 10 jaar vast onder NHG condities
Voorbeeld 1
€  10.250 rente 4,1% Obvion Compact hypotheek, andere Obvion producten zijn nog duurder!
€    9.625 rente 3,85% laagste aanbieder {Argenta}
€       625 per jaar extra voor Obvion x 10 jaar = € 6.250 extra voor Obvion

Voorbeeld 2
Idem met standaard Obvionhypotheek
€  11.250 rente 4,5% Obvion Hypotheek
€    9.625 rente 3,85 laagste aanbieder {Argenta}

€    1.625 per jaar extra voor Obvion x 10 jaar = € 16.250 extra voor Obvion
In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de rente zonder de annuïteitsfactor.

Dit product kan je toch niet meer serieus als onafhankelijke tussenpersoon adviseren. Dan ben je een slaaf van Obvion. Plak dan dat etiket op je deur, "ik ben Obvionadviseur" met kleine lettertjes, "u betaalt bij mij teveel."


Laten we hopen dat de AFM ingrijpt. Al eerder zette de AFM de eigenwijze moeder, de Rabobank onder druk om het hypotheekadvies niet meer gratis te verstrekken. Als je met de drie beste hypotheekberekeningen bij de klant aankomt, dan kan je 100% geen Obvion meer adviseren. Dus deugt het advies van de Obvionadviseur op prijs gegarandeerd nooit. Zeg dan eerlijk, ik ben een gebonden Obvionadviseur, ik kan en mag niet anders. Dan ben je eerlijk.

Een Obvionadvies brengt enorme schade toe aan de consument door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die het klantbelang volledig negeert. Obvion lijkt tot op heden doof voor elke vorm van kritiek. Van zo'n leverancier dienen we als oprechte adviseur verre van te blijven. Tegen Obvionadvies moeten we onze klanten zelfs beschermen.

Alternatief? Voorwaarden nu marktconform aanpassen. Laten we hopen dat de Rabobank zich aangesproken voelt, dat dochter Obvion nu snel haar voorwaarden conform de markt gaat aanpassen, dan kan dit blog verwijderd worden. Tip voor Obvion, kijk eens naar analyse van de SWO van Allianz. Daar is nauwelijks kritiek op. En Obvion, het kan echt anders als je echt van tussenpersonen houdt. Dan gaan tussenpersonen wellicht meer van Obvion houden en verkopen we samen nog meer:) Obvion is aan zet. Ik heb ze gebeld, ze zouden terugbellen.

De reacties
8 augustus 2013
Ronald Touwslager CEO Obvion,
belde zelf in bij mij voor afspraak bij D&O op kantoor waarbij de voorwaarden doorgenomen en aangepast zullen worden en waarbij ik mijn visie daarop kan geven. Afspraak op 26 augustus om 11.00 uur. Even afwachten of ze zo slim zijn om de stukken vooraf te sturen of dat ze dat ter plekke doen en verwachten dat ik meeloop:) Dat zou weer echt oude wereld zijn. Obvion heeft nu één kans om het goed op te pakken. Kijken of ze die kunnen benutten in de oude wereld.

08-08-2013 Persbericht Obvion
09-08-2013 Persbericht AMWEB
13-08-2013 Blog Femke de Jong De Obvion-gate
13-08-2013 Tweet Obvion, ze begint twitteren te begrijpen
19-08-2013 Obvion zegt nieuwe SWO toe via VVP
23-08-2013 Obvion zegt afspraak met Koesveld af wegens andere afspraken??
Daarna een mail of Ronald Touwslager solo kan komen kennis maken bij Koesveld op kantoor??? Hm, stuur eerst de nieuwe SWO maar, dan kijken we verder. SWO is nog niet klaar. Zucht, leren ze het dan nooit? Hoeveel tijd heb je nodig dan? 
Femke de Jong is enthousiast in haar blog na het overleg waarbij ook Het Verbond van Verzekeraars en Obvion hun inbreng hebben gegeven. Ik ben nog bepaald niet enthousiast. Zonder duidelijke reden is een zorgvuldig gemaakte afspraak gecanceld. Zou het te lastig geweest zijn dat ik erbij zat? Al met al weer onprofessioneel gedrag van partijen, wie of wat dan ook de oorzaak is. Leren dit soort leveranciers die de mond vol hebben van klantgericht gedrag het dan werkelijk nooit?  Een troost, SoMe zal het ze ooit leren. De wereld wordt transparant. En sneller dan je denkt:)

02-08-2013 Obvion Ronald Touwslager belde en meldde dat de SWO klaar is. Oh, ik ziet deze graag tegemoet. Dat gaat niet gebeuren aldus Touwslager ondanks herhaald verzoek. Wel wil men deze persoonlijk laten lezen omdat men er van overtuigd is dat alle partijen er naar gekeken hebben. Maar toezenden, absoluut niet. Oke, denk er nog even over was mijn advies. Nee, Touwslager komt er zeker niet op terug.
07-08-2013 Geen SWO ontvangen, geduld is op.
Via twitter algemeen verzoek "Schijnt dat @obvionhypotheek nu een goede SWO heeft. Ik heb deze nog niet gezien. Wie mailt mij deze voor mijn analyse? nico@koesveld.nl" gedaan, waarna ik al snel meerdere SWO's ontving op mijn mail. Ook Obvion haalde bakzeil en stuurde alsnog de SWO toe toen zich openlijk op twitter collega's meldden dat ze mee wilden werken. Daarna Obvion verzocht om het handboek omdat daar in de SWO veelvuldig naar wordt verwezen.
Zodra dat binnen is, zal ik mijn eigen waarneming maken die ik zonder vooroverleg publiceer. Reden lijkt mij logisch als het voorgaande is gelezen.

21-10-2013 Huidige SWO Obvion met mijn waarnemingen. Eind goed, al goed? Moeah.


Geschreven naar inzicht op het moment waar de gebeurtenis voorvalt.
Nico van Koesveld, betrokken en beëdigd financieel adviseur. 

donderdag 11 juli 2013

Ontwoeker de woekerpolis, eerst hersteladvies en dan de compensatie

Tarieven van het hersteladvies en de compensatie bij een woekerpolis. 
Waarom zou u ons willen inschakelen? 

- U wilt inzicht in uw woekerpolis
- U wilt 100% onafhankelijk advies
- U heeft geen adviseur meer waar de polis is gesloten

- U heeft geen vertrouwen in uw huidige adviseur
- U heeft deze polis niet bij ons gesloten
- Hersteladvies eerst, verbeter eerst uw polis. Daarna het compensatietraject starten.

Onderscheid in soorten woekerpolissen:
- A0 polissen om te sparen voor een vrij doel zonder extra overlijdensdekking
- A1 polissen om te sparen voor een vrij doel met vaste overlijdensdekking 
- B0 polissen om de hypotheek af te lossen zonder extra overlijdensdekking
- B1 polissen om de hypotheek af te lossen met extra overlijdensdekking
- C0 lijfrentepolissen zonder extra overlijdensdekking
- C1 lijfrentepolissen met extra overlijdensdekking

Bij alle polissen met overlijdensdekking worden veel te hoge (oude) tarieven voor de overlijdensdekking gerekend. Deze premies kunnen overgesloten worden tegen een fors lager tarief, soms tot 50% lager, dan wat men nu berekend. Zelf uw ORV berekenen. 

Onze tarieven

€ 295 hersteladvies woekerpolis zonder hypotheek (A0, C0)
€ 495 hersteladvies woekerpolis zonder hypotheekadvies (B0, B1) 
€ 695 hersteladvies woekerpolis gecombineerd met hypotheekadvies (Bo, B1)
€ 195 berekenen kosten overlijdensdekking (A1, B1, C1)
€ 195 afsluiten nieuwe overlijdensdekking (bij alle polissen mogelijk)
Advies op uurloon is voor € 90/u ook mogelijk.   

Compensatieadvies is afhankelijk van vele factoren.
Prijsopgave volgt na kosteloze oriëntatie.
Opgemaakt in juli 2013 en naar inzicht van dat moment.

Van Koesveld Financiële Diensten, Barneveld. 

T. 0342-424242 - site: www.koesveld.net -
Mail: nico@koesveld.nl - twitter: @nicokoesveld 
Wij zijn altijd bereikbaar, test het maar!


De (ON)zin van abonnementen in de financiële dienstverlening

Totaal doorgeslagen regelzucht. Dat is mijn beleving over onderhoudsabonnementen. Wat zijn we goed in het vak geworden om iets te verkopen waar de consument helemaal niet op zit te wachten. Ik denk maar hardop aan de woekerpolissen waar zelfs het Kifid nu op vastloopt. Aan ingewikkelde hypotheekconstructies met benutting van de overwaarde om maar zoveel mogelijk provisie binnen te harken. De leveranciers hadden immers het benodigde product wel klaar, anders werd het gemaakt. Natuurlijk moest er iets gebeuren aan de wantoestanden met extreme provisie op hypotheken, levensverzekeringen, AOV enz. Daar past een netto tarief met een advies op uurloon of een vast tarief uitstekend bij. En de misstanden zijn hier sterk verminderd is mijn indruk tot nu toe.

Op eenvoudige schadeverzekeringen een onderhoudsabonnement onder het mom van “het is beter voor de klant?” Ach kom, klantgedrag inzake verzekeringen van honderden jaren oud proberen we ineens in een paar jaar om te zetten? In 2008 starten wij het project met de Hoge School Utrecht “Van productgericht naar klantgericht ondernemen”. De dagelijkse praktijkbeleving ondersteund met een projectonderzoek. Een groot deel van de relaties heeft nagenoeg geen schade en wil alleen maar contact als hij/zij dat wenst. Dus moeten we altijd bereikbaar zijn, per telefoon, per mail of sociale media. Wij informeren onze relaties al meer dan 10 jaar elke maand met een nieuwsbrief, de laatste 5 jaar uitsluitend per e-mail. Ruim 95% van onze relaties heeft e-mail. 60% van de ontvangers opent deze mail. Deze ‘gemiddelde’ klant heeft een inboedel-, opstal- en een reis/annuleringsverzekering. En als er geen leasebak is, ook nog een autoverzekering. Deze klant gaat echt geen onderhoudsabonnement van €20 per maand aan met toezeggingen waar hij niet om heeft gevraagd. Laat staan dat hij hierop zit te wachten. Er zit geen enkel gevraagd voordeel voor de klant in. Financiële zaken zijn nooit leuk geweest, zijn nu niet leuk, en worden ook niet leuk in de toekomst. En dan gaat de adviseur hem uitleggen waarom het wel goed is voor de klant? Dat uitleggesprek duurt langer dan het advies zelf! Dat gaat de klant niet betalen, als hij er zelf niet om vraagt.

Natuurlijk is niet elke klant rendabel, maar met verzekeringen geldt nu eenmaal ook de wet van de grote getallen, onder de streep moet het totaal een positief resultaat geven. Als elke klant zou claimen bij de verzekeraar zou dit verzekeringsmodel om zeep worden geholpen. Zo is het ook met de tussenpersoon, niet elke klant claimt, de klant die wel claimt help je goed. En dat was het ook jarenlang geen enkel probleem voordat die gewelddadige geldverslindende overheidsbemoeienis begon. Gezamenlijk maken de klanten de schademelding goed, zowel bij de verzekeraar als bij de bemiddelaar. Met deze insteek voorkom je ook dat verzekeren voor klanten te duur gaat worden met alle gevolgen van dien. De klant krijgt wat hij wenst, zijn vragen worden “kosteloos” beantwoord en ze zijn ook nog goed verzekerd. Natuurlijk is de klant niet achterlijk en weet deze donders goed dat er provisie in de premie zit. Maar de klant heeft daar al jaren geen enkele moeite mee. En echte misstanden bij schadeverzekeringen particulieren? Ik ken ze niet.

Luister naar de markt, “stel de klant centraal” waar men de mond vol van heeft.
Het onderzoek van GFK via Priqels in 2013 gaf aan dat  85%, ja, u leest het goed, 85%, geen onderhoudsabonnement wil afsluiten. Luister dan eens naar de klant en ga niet je gelijk halen met een glad verhaal, want onderhand weten we wel dat we goede verkopers zijn. De uitleg van een abonnement duurt nota bene langer dan een verzekeringsadvies. Waar zijn we mee bezig? Ons gelijk wederom halen? STOP! Biedt de klant de keuze, wil je traditioneel verzekerd zijn of wil je een netto tarief met een onderhoudsabonnement. Dan kiest de klant zelf.

Ga nu niet onzin verkopen door te zeggen, dat je als bedrijf voor één model moet kiezen. Deze twee modellen passen uitstekend naast elkaar. Laat de klant kiezen en we zien vanzelf hoe de markt er over een paar jaar uitziet. Abonnementen of het provisiesysteem of een combinatie van beide. Gemakshalve ga ik hier voorbij aan de verschillende heffingen, 0 tarief, BTW of assurantiebelasting, waarover amper duidelijkheid bestaat.

Een onderhoudsabonnement op een hypotheek is nog helemaal niet ingeburgerd. De consument ziet het nut van een onderhoudsabonnement op een hypotheek totaal niet. Zelfs niet met de analysesoftware die dagelijks je hypotheek met alle bijbehorende verzekeringen monitort of het beter of voordeliger kan. Hele mooie ontwikkelingen die echter nog in de kinderschoenen staan, maar er zeker heel snel aankomen. Dan hoor ik een directeur van een grote hypotheekketen zeggen, “als de klant het onderhoudsabonnement niet wil, is het niet onze klant.” Nou, succes met die 15% die het wel wil zou ik zeggen. Maar waarom dan je franchisenemers verplicht naar een betaald bijscholingsprogramma sturen om het dan wel door de strot van de klant te kunnen duwen? Is dat niet de oude wereld, als adviseur je gelijk halen zonder naar de klant te luisteren? Of ben je bezig de keten al vast te verkopen? Volgens mij stel je dan in ieder geval niet het klantbelang centraal. Toon creativiteit, bouw een product waar minimaal 50% van je klanten direct op zit te wachten. Dan toon je dat je iets hebt begrepen. Dan pas maak je het onderscheid. 

donderdag 30 mei 2013

Online voorbereiden, de nieuwe realiteit kan bij Van Koesveld.

Een advies kost je geld, dit mag duidelijk zijn. En de kosten voor het advies reken je direct af met jouw adviseur. Of het gaat om een vast bedrag, of om betalen per uur, het is jou helemaal duidelijk wat het advies kost. Dat kan best wennen zijn. Het leek immers altijd alsof een advies gratis was.

Om te kunnen besparen op de kosten, wordt het je tegenwoordig mogelijk gemaakt om je online voor te bereiden op het adviesgesprek. Wat is het idee erachter? Als de adviseur samen met jou kan bouwen aan het advies, dan heeft hij minder tijd nodig. En die tijdswinst vertaalt zich voor jou vaak in lagere advieskosten. In ieder geval bij de grote banken. Maar die zijn niet onafhankelijk. Gelukkig kan jouw onafhankelijke adviseur deze mogelijkheid ook bieden.

Hoe werkt dit? Door je adviseur wordt je, voordat je samen het gesprek hebt, in staat gesteld om thuis en online een aantal zaken te doen:
      
 1. meer kennis vergaren over het onderwerp van de afspraak, bijvoorbeeld: hoe werkt een hypotheek? Korte en heldere video's leggen het aan je uit.
 2. alvast de belangrijkste vragen beantwoorden die tijdens het gesprek aan je worden gesteld
 3. een paar zaken doorrekenen die je een antwoord geven op jouw eerste behoefte, zoals: kan ik de woning kopen?
 4. de stukken verzamelen die je verder in het traject nodig hebt.

En dat thuis is een belangrijk voordeel. Je kunt zelf kiezen wanneer je aan de slag gaat met de voorbereiding. In alle rust kan je alle kennis tot je nemen en de zaken die je nodig hebt opzoeken tussen jouw papieren. Als je samen met je partner of een familielid wilt overleggen, dan staat alle informatie 24 uur per dag voor je klaar. En dit werkt!

Want klanten die dit serieus oppakken profiteren direct. Als je het onderwerp goed begrijpt dan wordt het gesprek over jouw situatie makkelijker. Je kunt meer de diepte in en hiermee voorkom je dat je iets afsluit dat je eigenlijk niet begrijpt.

Heb je daarnaast je gegevens ingevuld, dan zal jouw adviseur hier ook naar kunnen kijken. Beiden ben je dus echt klaar voor het adviesgesprek dat gaat komen.

Het is aan jouw adviseur om je inspanningen te waarderen en er eventueel een korting  op de advieskosten aan te verbinden. Online jezelf voorbereiden, komt niet in de plaats van een gesprek. Het zorgt juist voor een beter gesprek. De winst is in ieder geval dat jij beter beslagen ten ijs aan je reis gaat beginnen. En je houdt de zekerheid dat je adviseur er altijd voor je is, als je hem nodig hebt. Dit blog komt tot stand via een samenwerking met EersteStap.nl. Welkom bij Van Koesveld.

maandag 8 april 2013

Vacature verzekeringsadviseur voor MBO+ of schoolverlater M/V

Financieel adviseur verzekeringen, een baan die altijd blijft bestaan

Kenmerken:
Werkniveau MBO +
Klantgericht werken
Werkervaring start 

Dienstverband vast na tijdelijk verband

Uren per week 32 tot 40 uur

Als financieel adviseur (start als junior verzekeringsadviseur) ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande klantencontacten die al hun financiële zaken, zoals beleggingen, hypotheken en verzekeringen via ons regelen.

Werkomgeving: Van Koesveld in midden Nederland is, als onafhankelijk financieel adviseur, aanbieder van beleggingen, hypotheken en verzekeringen. Als dynamisch klein kantoor hebben wij duidelijkheid, eerlijk advies en service hoog in ons vaandel staan. Op Independer en Advieskeuze kun je zien dat wij tot de hogere gewaardeerde bedrijven van Gelderland behoren. Daardoor kunnen wij groeien in een moeilijke markt.

Functietetaken:
De financieel adviseur is verantwoordelijk voor het afhandelen en verzorgen bij bestaande klanten met financiële zaken zoals verzekeringen, het meten van de huidige klant tevredenheid en het uitbouwen van de huidige relatie tot totaalrelatie.

Je werkzaamheden
 • Je onderhoudt bestaande klantencontacten
 • Je verzorgt de klantadministratie 
 • Je helpt mee om de bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen
 • Na inwerkperiode en erkende opleiding maak je zelfstandig offertes en adviseer je klanten

 • Wij vragen:
 • Je kennis en inzet om samen verder te groeien 
 • Prestatiegerichte en klantgerichte instelling
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Ervaring met Social Media 
 • WFT diploma particulier, of direct te behalen en de inzet om verder te leren

 • Wij bieden:
  Van Koesveld heeft een klein en zeer enthousiast team, waarbij de klantgerichtheid voorop staat. Je krijgt de kans om hiervan deel uit te maken om met je persoonlijke inbreng alles op een hoger niveau te brengen. Door de juiste WFT studie ben je snel gecertificeerd en mag je zelfstandig offertes maken en deze adviseren. Uiteraard bieden wij een marktconform salaris. Solliciteren kan via het online-sollicitatieformulier.  Stuur ons online je sollicitatie  Kortom, alerte mensen die het huidige tijdperk aankunnen.

  Gerichte opleiding noodzakelijkUitstekende pc vaardigheden met Word, Excel, internet, e-mail is een must. Opleiding WFT particulieren is noodzakelijk. Deze opleiding dient binnen 3 maanden met diploma afgerond te zijn. Wij verzorgen graag je verdere opleiding. Financiële dienstverlening is meer dan ooit een heel leuk en specialistisch vak geworden. Gedegen kennis en klantgerichtheid zijn onze uitgangspunten naar onze relaties.

  Werkzaamheden: Bij ons sterk digitaal gerichte kantoor kun je binnen de functie direct aan de slag. Binnendienst: veelal telefonisch klantencontact, administratie bijwerken, offertes verwerken, acties controleren, digitaal afhandelen en meedenken om de klant 100% van dienst te zijn. Adviseurs werken zowel vanuit kantoor als op bezoek bij de regioklanten. Je bent op de hoogte hoe je klantgericht moet werken, wat je kostenplaatje is en dat dit opgebracht moet worden. Als je dat kunt, ben je zeker welkom. Dan ben je welkom. Wij zorgen voor de verdere benodigde opleiding voor gecertificeerd adviseur.

  Wanneer solliciteren?
  Wij verwachten dat je de vraag "waarom solliciteer je bij ons" gericht kunt beantwoorden. Wij zoeken echte winnaars om ons team in deze zware tijden te versterken. Ben je dat? Kun je er wat mee? Solliciteer dan! Welkom bij Van Koesveld!

  vrijdag 5 april 2013

  Hoe banken, Florius, een aanstelling van een financieel adviseur omzeilen. Klantbelang niet centraal.

  Als financieel advieskantoor ben je gebaat bij een breed aanbod met een zuivere prijsstelling. Al sinds de jaren 90 als klein kantoor in midden Nederland breed actief. We willen zuiver en onafhankelijk advies kunnen geven. Hiervoor hebben we veel software om de juiste vergelijking te kunnen maken. Ook verlangt de AFM dat we zuiver mogelijk en onafhankelijk moeten kunnen adviseren.

  De ongelijkheid van inkoop werkt verstorend
  Via een inkoopcombinatie betaal je voor een hypotheekofferte met afhandeling al snel € 350 extra behandelingskosten. Die kosten die je bij de klant neer moet leggen, kun je vaak voorkomen met een directe aanstelling. Helaas, dan zit er een groot verschil in aanbieders. Sommige aanbieders regelen gewoon de aanstelling na een professionele inventarisatie, zoals Delta Lloyd, bieden de benodigde software aan en het loopt dan. Anderen doen erg moeilijk. We gaan een case benoemen.

  Florius, dochter ABN AMRO. Onze ervaring met de aanstellingsprocedure.

  Persoonlijk bezoek van een "doorlichter" zullen we het maar noemen.
  Eerst worden onze werkproces tegen het licht gehouden. Niets mis mee.
  Dan worden de 15 AFM punten benoemd of we daar aan voldoen. Wat bedoelt men precies?
  Uiteraard controle of de klachtenprocedure aanwezig is. Dat is die uiteraard.
  Hoe is uitval van de adviseur geregeld met achtervang. Dat is geregeld.

  Daarna komt het, men vraagt hoeveel hypotheken doen wij op jaarbasis?
  Oké, er zit maar 5.000.000 aan hypotheken van ons bij Florius in de boeken, aldus de doorlichter. Wat doen wij op jaarbasis aan hypotheken? 40 stuks verwachting.
  Dat vindt men te weinig om zaken direct te gaan doen. Dit "soort" tussenpersonen kan uitstekend geserviced worden via service providers, aldus de doorlichter.

  Waarom te weinig? Er is immers een omzet verbod?
  Als je te weinig zaken doet, heb je te weinig betrokkenheid met de geldverstrekker, ben je onvoldoende op de hoogte hoe procedures lopen, hoe men wenst samen te werken aldus Florius en nog meer vage redenen. Zo verpakt men dus de omzeteis. Verbaasd uiteraard.

  Uiteraard wordt de afwijzing niet schriftelijk gemotiveerd bevestigd ondanks herhaalde vraagstelling. Dit wordt mij wel telefonisch meegedeeld. Ook hier is het echt trekken om de juiste motivatie boven tafel te krijgen. Hierover heb ik mijn ongenoegen laten blijken. De directie heeft nu aangeboden om de aanstelling nogmaals te willen herzien, omdat ik alle punten nu zelf nogmaals belicht heb. Op zich positief.

  Aantoonbaar doet Florius zaken met de grote ketens, waar ik zeker weet dat niet elk kantoor omzet brengt bij Florius. Men kan er wel zaken doen omdat men er via de inkoopcombinatie wel een aanstelling heeft. Ook heeft die adviseur onvoldoende kennis en ervaring van de procedures bij Florius zoals dit bij mij wel neergelegd is. En van borging door het hoofdkantoor van de hypotheekketen zoals Florius suggereert, is minimaal sprake. Daar is geen tijd en geld voor.

  Vreemde is dat er per kantoor bij de ketens geen controle is geweest zoals wij hebben gehad. Dit legt men zogenaamd bij de keten zelf neer. Daar speelt dan weer het commerciele belang. Het blijft meten met twee maten. Aangifte AFM heeft niet zoveel zin lijkt mij, die doen er toch niets mee. Terugkoppeling met actie naar de leverancier mag je wel verlangen. Nu doet een geldvertrekker maar wat. Schriftelijke verantwoording en duidelijke uiteenzetting ontbreekt. En ik sta intussen door verplichte kosten van mijn serviceprovider wel op financiële achterstand als ik mijn klant een breed aanbod wil doen.

  Deze zaak heb ik uiteraard wel onder de aandacht van de AFM gebracht.

  Via social media kreeg ik de melding dat Florius zonder de opzegtermijn in acht te nemen de samenwerking met tientallen adviseurs heeft opgezegd. Niet zo netjes.

  Hier een brief de te downloaden zoals advocatenkantoor Van Beem De Jong er naar kijkt als der zaken gedaan moeten worden met een geldverstrekker die weigert klantbelang te dienen. En de bijbehorende toelichting op deze brief. Wordt nog een leuke tijd. We kunnen zaken doen met elke aanbieder. Aanstelling is in feite niet meer nodig. Hier moeten geldverstrekkers nog even aan wennen dat de klant en haar adviseur bepalen waar er zaken gedaan worden. 

  Uiteraard ben ik benieuwd naar de reactie van Florius.

  zaterdag 2 februari 2013

  Hypothekenevent verlaagde de toegang met 90% dankzij een Robin TwitterHoodpijltje


  "22e editie van het Hypothekenevent brengt de markt bij elkaar" is de kop van de site. Prijs €2.661!

  Even een Robin TwitterHoodpijltje afschieten
  Programma zit goed in elkaar en heeft zeker toegevoegde waarde voor de moeilijke markt waarin wij allen verkeren. Elke positieve bijdrage is voor mij welkom. Helaas een toegangsprijs vanaf €2.199 ex btw is niet haalbaar. Hypotheekadviseurs zijn vrijgestelde btw ondernemers, dus betalen die €2.661 voor 2 dagen congres. Een bizarre prijs in deze tijd. Dus klom ik
  op 29 januari 2013 in de twitterpen .

  Old boys bankenfeestje
  Ik haalde de tekst van "Old boys netwerk" en hun oude werkwijze erbij in mijn tweets, die echt niet meer passen in het huidige tijdperk. Dat leverde op twitter direct stevige bijval op van diverse volgers. Het duurde even en ja hoor, men reageerde voorzichtig vanuit de organisatie. Er werd mij zelfs een gratis kaart aangeboden onder de voorwaarde dan ook even te sparren. Sparren prima, gratis kaart zag ik meer als mij snel twitterdood proberen te maken. Afgeslagen dus. Eerst verdedigde men het tarief en men meldde mij dat ook bij lagere tarieven, het intermediair nooit veel belangstelling heeft getoond. Jammer, er is dus een communicatieprobleem als je de adviseur niet kunt bereiken. Ligt de schuld bij de adviseur of bij het organisatiebureau? Die adviseur is de laatste jaren versneld zelfstandig geworden en losgeweekt van banken door het provisieverbod. Er liggen voldoende kansen denk ik.


  Geen realtime online mogelijkheden
  Op mijn verzoek of het realtime te volgen zou zijn, antwoordde men, "next time". Nu nog een brug te ver. Wel twitter met een #hyp13. Enkele lezingen zullen worden gefilmd en daarna worden gedeeld. (gratis?) De organisatie bleef via twitter correct en open staan voor overleg en suggesties. Op de vraag, hoeveel betalende bezoekers, antwoordde men 75 stuks.

  Assurantiemagazine pakt het onderwerp op
  Op 30 januari contact gehad met een journalist van AssurantieMagazine. Mijn verhaal gedaan en hij pleegde hoor en wederhoor. Op 31 januari verscheen een artikel hierover in de vakpers. Meestal wordt in deze vakpers door de bekende zeurkousen alles negatief belicht. Echter, de negatieve reacties bleven, tot op dit moment, zaterdag 2 februari 2013, uit.

  Prijs zakt van €2.199 naar €200
  Positief van de organisatie van het event is, dat zij op 1 februari een genereus aanbod hebben gedaan om het intermediair met 90% korting, dus voor €200, toch toegang te geven. Mijn complimenten voor dit aanbod, al is het voor de meeste adviseurs wel wat laat, want een ieder heeft al een volle agenda.

  Hieronder de tekst van het organisatieaanbod via AMweb.

  Beste lezers van AMweb,

  IIR heeft tussenpersonen jarenlang de mogelijkheid geboden om voor €200 deel te nemen aan het Hypotheken Event. Hier werd echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl wij ons veel moeite hebben getroost om ze uit te nodigen. Als organisator hebben wij toen geconcludeerd dat het intermediair, ondanks de lage prijs, blijkbaar weinig interesse had om het event bij te wonen. Hadden adviseurs anno 2009-2010 (en daarvoor) minder behoefte om te sparren met aanbieders en leveranciers? Was hier minder noodzaak toe? Wij hadden dat idee niet. En misschien hadden we deze prijs ook wel moeten handhaven. Het is absoluut niet onze intentie om een onderonsje van het 'old-boys-network' te creëren/faciliteren, zoals nu wordt gesuggereerd. Sterker nog, de aanbieders hebben er altijd expliciet op aangedrongen dat ze het intermediair juist willen ontmoeten. Wij gaan dan ook graag het gesprek met adviseurs aan om te kijken hoe wij een platform kunnen creëren waar de gehele markt met elkaar kennis kan opdoen, ervaringen kan delen en kan netwerken. Want alleen een gereduceerd tarief is niet de oplossing!

  Echter willen wij voor nu geïnteresseerde hypotheekadviseurs uitnodigen om volgende week tegen het oude tarief van €200 voor één dag en €300 voor twee dagen deel te nemen aan de conferentie. Neem hiervoor contact op met onze in het artikel al genoemde collega Stephan R. via 020 580 5495.
  Ivo S.


  Mijn reactie op AMweb.Complimenten Ivo. Mijn kritiek richtte zich op de absurde prijs, niet het programma. Ik heb mijn doel bereikt. Je doet een mooi aanbod. Vanuit een normale prijsstelling kunnen we het breed oppakken. Al zal het nu wel laat dat het intermediair nog in beweging komt. Ja, we weten dat intermediair, uh, financieel adviseur nog een inhaalslag moet plegen. Heeft immers altijd aan de provisiehand van de verzekeraar gelopen. Nu zelfstandig los lopen is even wennen en zoeken welke richting deze uit moeten lopen. Hetzelfde speelt volgens mij ook bij de banken en verzekeraars. Kortom, we hebben elkaar meer dan ooit nodig. Succes met het event.

  Twittermissie geslaagd
  Mijn twitterpijltje heeft iets geraakt. Een organisatie die in een paar dagen een prijs bijstelt op deze manier, toont dat zij oog heeft voor de markt en lef om binnen een paar dagen de bizarre prijs bij te stellen tot een acceptabel niveau. Zo wordt het wellicht
  bij een hogere opkomst ook voor sponsors interessanter, opdat we samen verder kunnen werken aan een betere financiële wereld.

  Hierbij de link van de presentaties Klik op de plaatjes voor de andere presentaties.
  Hierbij de link van de foto's

  dinsdag 29 januari 2013

  Omarm de octopus: Uw concurrent zal u dankbaar zijn

  Omarm de octopus: Uw concurrent zal u dankbaar zijn: Leuk praktisch boekje, nou ja toch 250 pagina's vol met actuele info. Leuk omdat ik word genoemd op pagina 98/99 als fervent twitteraar? Nee, het is leesbaar gemaakt wat er allemaal mogelijk is met social media. En dat is veel, heel veel. Als je na het lezen een keuze maakt of je wel of niet er mee bezig gaat houden, doe je het in ieder geval weloverwogen.

  Uit ervaring kan ik melden dat klanten nu bij ons binnen komen via twitter, vragen stellen via twitter, ik (probleem)vragen stel aan bedrijven die altijd beantwoord worden, kortom twitter als medium is een succes. Al duurt het wel een jaar voor je op gang bent en resultaat ziet.

  Wil je weten wat ik doe op twitter, kijk dan op @nicokoesveld of op mijn blog, zie mijn bio daar.

  Succes met het lezen van dit boek en je aanpak daarna met social media. Doe jij het niet, prima. Je concurrent doet het wel <);-)

  woensdag 9 januari 2013

  Hypotheekadvies vanaf €795 bij Koesveld


  Hypotheekadvies voor een scherp tarief
  Bekijk vooraf de videovoorlichting over de hypotheek

  Bekijk het stappenplan van een hypotheektraject 
  Berekenen maximale hypotheek sneltoets (gratis oriëntatiefase)
  Hypotheekmogelijkheden doornemen
  Inventarisatie/klantprofiel maken van alle klantgegevens
  Toets hypotheekberekeningen en vergelijken meerdere aanbieders


  € 995 Hypotheekadvies compleet of €200 korting bij zelf digitaal vooraf invullen


  Extra mogelijkheden:

  € 495 Bemiddeling van het hypotheekadvies 

  € 195 Overlijdensrisicoverzekering  
  € 195 Arbeidsongeschiktheid en WW verzekering 
  € 145 Oude polis opvragen en herrekenen
  € 145 Oude polis overzetten vanaf   

  € 195 Bestaande hypotheek controleren en inbrengen       
  € 100 Bezoek aan huis vast tarief per bezoek

   Bezoek op kantoor
  geen extra kosten
  Offerte via inkoopcombinatie = opgave vooraf
  Offerte rechtstreeks via een bank gratis of opgave vooraf
  €  90 Advies op uurloon en niet voorziene zaken op uurtarief 

  €  10 per maand Nazorg onderhoudscontract per maand 
  €   90 per uur bij bemiddeling op nacalculatie
  €   45 bemiddeling extra aflossing
  Genoemde kosten bent u na de oriëntatiefase verschuldigd.
  Via ons stappenplan kunt u zien wat elke stap inhoud bij een hypotheek.
  Dienstenwijzer 2014

  Klantwaardering bij Independer
  Klantwaardering bij Advieskeuze


  Van Koesveld Financiële Diensten te Barneveld Tel 0342-424242 -
  www.koesveld.net  info@koesveld.nl  Twitter