zaterdag 2 februari 2013

Hypothekenevent verlaagde de toegang met 90% dankzij een Robin TwitterHoodpijltje


"22e editie van het Hypothekenevent brengt de markt bij elkaar" is de kop van de site. Prijs €2.661!

Even een Robin TwitterHoodpijltje afschieten
Programma zit goed in elkaar en heeft zeker toegevoegde waarde voor de moeilijke markt waarin wij allen verkeren. Elke positieve bijdrage is voor mij welkom. Helaas een toegangsprijs vanaf €2.199 ex btw is niet haalbaar. Hypotheekadviseurs zijn vrijgestelde btw ondernemers, dus betalen die €2.661 voor 2 dagen congres. Een bizarre prijs in deze tijd. Dus klom ik
op 29 januari 2013 in de twitterpen .

Old boys bankenfeestje
Ik haalde de tekst van "Old boys netwerk" en hun oude werkwijze erbij in mijn tweets, die echt niet meer passen in het huidige tijdperk. Dat leverde op twitter direct stevige bijval op van diverse volgers. Het duurde even en ja hoor, men reageerde voorzichtig vanuit de organisatie. Er werd mij zelfs een gratis kaart aangeboden onder de voorwaarde dan ook even te sparren. Sparren prima, gratis kaart zag ik meer als mij snel twitterdood proberen te maken. Afgeslagen dus. Eerst verdedigde men het tarief en men meldde mij dat ook bij lagere tarieven, het intermediair nooit veel belangstelling heeft getoond. Jammer, er is dus een communicatieprobleem als je de adviseur niet kunt bereiken. Ligt de schuld bij de adviseur of bij het organisatiebureau? Die adviseur is de laatste jaren versneld zelfstandig geworden en losgeweekt van banken door het provisieverbod. Er liggen voldoende kansen denk ik.


Geen realtime online mogelijkheden
Op mijn verzoek of het realtime te volgen zou zijn, antwoordde men, "next time". Nu nog een brug te ver. Wel twitter met een #hyp13. Enkele lezingen zullen worden gefilmd en daarna worden gedeeld. (gratis?) De organisatie bleef via twitter correct en open staan voor overleg en suggesties. Op de vraag, hoeveel betalende bezoekers, antwoordde men 75 stuks.

Assurantiemagazine pakt het onderwerp op
Op 30 januari contact gehad met een journalist van AssurantieMagazine. Mijn verhaal gedaan en hij pleegde hoor en wederhoor. Op 31 januari verscheen een artikel hierover in de vakpers. Meestal wordt in deze vakpers door de bekende zeurkousen alles negatief belicht. Echter, de negatieve reacties bleven, tot op dit moment, zaterdag 2 februari 2013, uit.

Prijs zakt van €2.199 naar €200
Positief van de organisatie van het event is, dat zij op 1 februari een genereus aanbod hebben gedaan om het intermediair met 90% korting, dus voor €200, toch toegang te geven. Mijn complimenten voor dit aanbod, al is het voor de meeste adviseurs wel wat laat, want een ieder heeft al een volle agenda.

Hieronder de tekst van het organisatieaanbod via AMweb.

Beste lezers van AMweb,

IIR heeft tussenpersonen jarenlang de mogelijkheid geboden om voor €200 deel te nemen aan het Hypotheken Event. Hier werd echter nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl wij ons veel moeite hebben getroost om ze uit te nodigen. Als organisator hebben wij toen geconcludeerd dat het intermediair, ondanks de lage prijs, blijkbaar weinig interesse had om het event bij te wonen. Hadden adviseurs anno 2009-2010 (en daarvoor) minder behoefte om te sparren met aanbieders en leveranciers? Was hier minder noodzaak toe? Wij hadden dat idee niet. En misschien hadden we deze prijs ook wel moeten handhaven. Het is absoluut niet onze intentie om een onderonsje van het 'old-boys-network' te creëren/faciliteren, zoals nu wordt gesuggereerd. Sterker nog, de aanbieders hebben er altijd expliciet op aangedrongen dat ze het intermediair juist willen ontmoeten. Wij gaan dan ook graag het gesprek met adviseurs aan om te kijken hoe wij een platform kunnen creëren waar de gehele markt met elkaar kennis kan opdoen, ervaringen kan delen en kan netwerken. Want alleen een gereduceerd tarief is niet de oplossing!

Echter willen wij voor nu geïnteresseerde hypotheekadviseurs uitnodigen om volgende week tegen het oude tarief van €200 voor één dag en €300 voor twee dagen deel te nemen aan de conferentie. Neem hiervoor contact op met onze in het artikel al genoemde collega Stephan R. via 020 580 5495.
Ivo S.


Mijn reactie op AMweb.Complimenten Ivo. Mijn kritiek richtte zich op de absurde prijs, niet het programma. Ik heb mijn doel bereikt. Je doet een mooi aanbod. Vanuit een normale prijsstelling kunnen we het breed oppakken. Al zal het nu wel laat dat het intermediair nog in beweging komt. Ja, we weten dat intermediair, uh, financieel adviseur nog een inhaalslag moet plegen. Heeft immers altijd aan de provisiehand van de verzekeraar gelopen. Nu zelfstandig los lopen is even wennen en zoeken welke richting deze uit moeten lopen. Hetzelfde speelt volgens mij ook bij de banken en verzekeraars. Kortom, we hebben elkaar meer dan ooit nodig. Succes met het event.

Twittermissie geslaagd
Mijn twitterpijltje heeft iets geraakt. Een organisatie die in een paar dagen een prijs bijstelt op deze manier, toont dat zij oog heeft voor de markt en lef om binnen een paar dagen de bizarre prijs bij te stellen tot een acceptabel niveau. Zo wordt het wellicht
bij een hogere opkomst ook voor sponsors interessanter, opdat we samen verder kunnen werken aan een betere financiële wereld.

Hierbij de link van de presentaties Klik op de plaatjes voor de andere presentaties.
Hierbij de link van de foto's