zondag 15 juni 2014

Obvion en Advieskeuze werken vanaf nu samen. Een gewaagd stel.

Wat Zoover als beoordelingssite is voor de reisbranche, is Advieskeuze voor de financiële branche. Het initiatief van beoordelen gaat nu niet van de adviseur uit, maar van geldverstrekker Obvion. Obvion is de Rabobankdochter die zich bezig houdt met hypotheekverstrekking aan particulieren via een selectief adviseursgezelschap. Hierdoor mag je als geldverstrekker verwachten dat je door het streng geselecteerde gezelschap een meer dan gemiddelde klantwaardering gaat krijgen. Op zich een frisse gedachte, ware het niet dat er ook wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn zoals de hogere rente en het beperkt aanbod van Obvionadviseurs. 

Obvionadviseur
Als klant moet je dus naast je eigen vertrouwde financieel adviseur op zoek naar een Obvion adviseur als dit toevallig via de onafhankelijke vergelijkingssoftware de beste hypotheek zou zijn. Echter waarom zou je Obvion adviseren? Met de voorwaarden van het product is weinig of niets mis mee. De SamenWerkingsOvereenkomst (SWO) met de adviseur is recentelijk ook aangepast, wellicht ook onder lichte druk van deze columnist. Blijft over naast de uitstekende voorwaarden, het rentetarief. Hoever mag je gaan als adviseur wat het duurdere tarief goed maakt? Of komt dit tot stand doordat de adviseur wel omzet bij Obvion binnen moet brengen wil de adviseur de aanstelling behouden, hoe dan ook?

Duur tarief
De scherpste tarieven van Obvion zitten op moment van schrijven voor hypotheekrente bij 5 jaar 0,4% duurder, bij 10 jaar + 0,25% en bij 20 jaarrente + 0,6%. Let wel, dit zijn ook de uitgeklede tarieven van Obvion Compact. De Obvion standaardtarieven zijn bij 5 jaar + 0,80%, bij 10 jaar 0,65% en bij 20 jaar 0,9% duurder Bron: Hypotheekbond. Dan moet je het de klant wel heel duidelijk kunnen maken dat jij als adviseur, na drie verplichte vergelijkingen, het Obvion advies (schriftelijk gemotiveerd)  het beste advies voor de klant vindt.   

Aanstellingsbeleid
Het is uiteraard een goede stap van Advieskeuze. Maar gaat Obvion met open ogen naar de afgrond toe? Hoe kan het nu dat ik hier een sceptisch gevoel bij heb? Is het verantwoord selectief distributiebeleid om alleen passende adviseurs aan te stellen en dan aan de klant te vragen dit advies te beoordelen? Dus kunnen we over deze “betere” aangesloten adviseur ook een meer dan gemiddelde waardering verwachten? Als dit nu eens niet zo is, dan wordt het tijd dat Obvion de arrogantie van het huidige aanstellingsbeleid achterwege laat en normaal marktgericht gaat functioneren. Obvion zou de eerste stap moeten zetten door distributie via een goede serviceprovider toe te staan.

Beste voorstel
Nu stelt het veel te dure rentebeleid van Obvion tegenwoordig niet veel meer voor. Doorlopend tientallen procentpunten duurder op de diverse looptijden in de markt kun je niet nu meer verkopen. De adviseurs die dit nu nog durven te adviseren, maken die een echt eerlijke rentevergelijking voor de klant? Of zit het allemaal in het tarief verwerkt, de snelle offerte en de wat soepelere acceptatie? Ik zie op het moment van schrijven het Obvion budgettarief niet bij de eerste 20 aanbieders van hypotheekrente. We krijgen straks als opvolger van de woekerpolissen toch niet de Obvionhypothekengate? Bewust te hoge hypotheekrente aan je klant adviseren, terwijl je weet dat het veel voordeliger kan. Ik ben toch benieuwd wanneer de AFM hier de drie beste voorstellen controleert, of uiteindelijke de motivatie voor de veel duurdere Obvionrente overeind blijft. En wat als de klant er achter komt met een echt onafhankelijk adviseur die alle scenario’s doorrekent? Toch wat vragen die ik als niet-Obvion adviseur graag beantwoord wil zien.

Zwartkijker
Op deze zonnige vrijdag de 13e wil ik geen zwartkijker zijn, maar om dan je klant objectief naar Advieskeuze te verwijzen is een gedurfde stap. Wordt dit de boemerang die keihard terug komt? Al met al kan dit beleid de markt wederom in een negatief daglicht stellen waar we niet op zitten te wachten. Of Obvion past snel het rentebeleid en de acceptatie van tussenpersonen aan. Op naar een betere financiële wereld waarbij elk goed product via elke gecertificeerde adviseur verkrijgbaar is voor een eerlijke advisering. Dat zou natuurlijk ook de beste optie zijn. Wellicht zie ik dat laatste weer veel te zonnig in.

Collegiale zomergroet, Nico van Koesveld