dinsdag 9 september 2014

WFT studies, dankzij doorgeslagen regelzucht, uitgebuit door opleidingsbedrijven

Onderaan de bijgewerkte reacties
Onredelijke WFT opleidingseisen leggen de financiële branche plat. 

En bijna iedereen accepteert het op wat gepruttel na. Jos Koets schreef het al in zijn blog, pure geldklopperij en een cursus die onvoldoende aansluit op de werkelijke praktijk. 

We kunnen op de Veluwe moeilijk betaalbaar en gecertificeerd personeel vinden, dus boden  twee van mijn kinderen, WO studenten, het aan om deze WFT studie naast hun huidige studie op te pakken zodat ze ook inzetbaar worden. Ik deel hier hun ervaring. 

Ervaring: het wft-examen van 2014
Op 19 augustus het wft schadeverzekering particulier examen gedaan.
Van te voren de studiestof van de Lindenhaeghe bestudeerd, de thuisstudiemethode. De stof over het kennis-onderdeel is prima, soms lastig uit op te maken wat je nou precies de hoofdlijnen uit de stof zijn. Maar toch over het algemeen, de stof is eenvoudig onder de knie te krijgen.

Met betrekking tot studeren van de vaardigheden, daar begonnen de problemen. Dit wordt kort toegelicht in de studiestof, maar naar mijn mening veel te weinig. Dit kan uitgebreider, wat zijn nou precies de vaardigheden die je moet beheersen en hoe beheers je deze?
Na de studie te hebben afgerond, de oefenexamens van de Lindenhaeghe besteld. Prima examens, sloten echter alleen aan op de kennisvragen. De vaardigheden die al zo lastig te leren zijn, kun je nu ook niet oefenen.

In mijn studiemethode, een gebaseerd op zoveel mogelijk oefenen en herhalen, heb je goede oefenexamens nodig. Zodat je thuis kunt oefenen. Maar de enige mogelijkheid die de Lindenhaeghe biedt is een ontzettend dure opleiding met lesdagen waarin je de studiestof kunt oefenen. Geldklopperij. En je moet in extra dagen investeren, wat in mijn geval onmogelijk was.

Een andere ontevredenheid ligt bij het wft-examen. De vragen sloten niet aan op de studiestof. Waren sommige vragen überhaupt aan bod gekomen in de studiestof? Waar sloegen sommige vragen over vaardigheden op. En dan de mogelijke antwoorden. Met verschillende juiste redeneringen zijn er vaak meerdere antwoorden mogelijk.

En wat doe je dan? Je neemt de gok. Dat is wat ik gedaan heb. Een groot deel van de antwoorden was gegokt. De uitslag? Een 6, op het randje geslaagd? Tevreden? Met de uitslag uiteindelijk wel, met het examen niet. Ik had liever een 8 gezien en een goed gevoel gehad over dit examen. Een examen waarna je zeker weet dat je de stof beheerst, dat je vakbekwaam bent. Dat weet ik nu nog steeds niet. Niet aan de hand van dit examen. Maar goed, geslaagd is geslaagd.

Conclusie
Deze ervaring geeft weer dat er nog veel te verbeteren is inzake de WFT examens. Opleidingsinstituten moeten beter aansluiten op de eisen. Nu wordt er voor veel geld extra trainingen gegeven. Veel geld terwijl er dagelijks personeel wordt ontslagen en bedrijven failliet gaan door gebrek aan marge. Daar zijn uiteindelijk ook de opleidingsinstituten en de branche niet bij gebaat. Ik hoop dat dit praktische artikel bijdraagt aan betaalbare oplossingen door nog meer praktijkgericht de oefenvragen en examens zo in te richten dat dit op elkaar aansluit.

Deel je ervaring op Ervaringsloket. Hopen dat de CDFD en minister er wat mee doen.

Mijn contact met de CDFD 10 september 2014
Ik heb op 10 september de CDFD gebeld op advies van een goed gesprek met de AFM die reageerde op mijn tweets. Bij de CDFD heb ik mevrouw Beekveldt gesproken. Deze mevrouw kwam op mij afstandelijk en erg ambtelijk over.
Via een mail heb ik haar gewezen op dit blog met het verzoek hierop te reageren.
Beekveldt haar reactie van 30 september 2014 leest u hier. 

Een korte impressie van hetgeen Beekveldt schrijft. 30 september 2014
"Of een bepaalde studie geschikt is voor iemand, is uiteraard in zijn algemeenheid  afhankelijk van iemands specifieke kwaliteiten en persoonlijkheid. Er zijn vele opleidingen op de markt afgestemd op studie, ervaring of persoonlijke voorkeur. Ook de kosten zijn heel divers; het is immers een open markt. Adviesvaardigheden zijn inderdaad lastig uitsluitend via boeken onder de knie te krijgen; vele opleiders bieden dan ook trainingen aan op locatie. Het is de taak en verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten om hun lesstof en trainingen optimaal af te stemmen op de Wft-examens (niet andersom, dat geldt ook voor andere overheidsexamens, zoals rijexamens, CBR is een centraal exameninstituut, rijscholen proberen ieder op hun manier de leerlingen klaar te stomen voor het rijexamen). De Wft examens zijn relatief nieuw:  de markt heeft tijd nodig om te wennen en de opleidingsinstituten hebben tijd nodig om hun opleiding te perfectioneren. De Staat formuleert slechts de exameneisen en stelt de examenvragen vast.    

Het CDFD is continu bezig om met de kwaliteitszorg rondom de examinering. Nu de Wft –examens “ staats” examens zijn geworden,  dient hetCDFD/Ministerie van Financien periodiek rekening en verantwoording af te leggen aan de Tweede kamer. De Tweede kamer houdt de ontwikkeling  dan ook nauwkeurig in de gaten  De markt wordt dan simultaan op de hoogte gehouden..  Uw zorg wordt begrepen: binnenkort zullen er nieuwe oefenvragen worden gepubliceerd, zoals ook aan de Tweede Kamer is beloofd. Ook met de vertegenwoordigende organisaties zoals bijvoorbeeld Adfiz is het College in gesprek. Ervaringen worden gedeeld en suggesties worden meegenomen in de diverse verbeterslagen."

Fred de Jong op bezoek 1 oktober 2014
Op 1 oktober 2014 nam Fred de Jong, sinds kort toegetreden bij de CDFD de moeite om in Barneveld mijn ervaringen en mening over de WFT examens en de CDFD aan te horen. Het was een prettig en uitgebreid gesprek. Hij zegde toe mijn ongenoegen en de zorgen mee te nemen als verbeterpunt in het overleg bij de CDFD. Ik ben benieuwd of deze bureaucratische instantie in beweging te krijgen is of dat er een financieel infarct in Nederland komt als die eigenwijze ambtenaren niet meer praktijkgericht gaan werken. Ik vrees voor het laatste.
Wordt vervolgd. Laat gerust je reactie achter of mail mij vertrouwelijk nico@koesveld.nl 

woensdag 3 september 2014

Waardeopgave woekerpolis mokerslag of hoera?

De fiscale waardeopgave van uw polis komt binnen. Hoera of een mokerslag?
Als de waardeopgave van je polis van de verzekeraar ontvangt, zal er in de meeste gezinnen geen hoerastemming heersen. Immers door de woekerpolisaffaire hebben verzekeraars onredelijk veel kosten verzwegen en achtergehouden. Compensatie begint nu op gang te komen dankzij de vele processen waar bij de uitslag nadreunt bij verzekeraars. Na de woekerpolisaffaire blijkt dat onjuiste waardeopgaven daar nog eens een dreun overheen uitdelen. En uiteraard wast de verzekeraar, in dit geval Reaal, haar handen alvast in onschuld zoals ze ook deed bij de woekerpolisaffaire. Is dit acceptabel? Is het fraude, gemakzucht, luiheid, onkunde? In ieder geval beschamend, zeker voor het vertrouwen van de consument in verzekeraars. Lees verder hoe ook jouw financiële toekomst op zijn kop kan komen te staan.

De praktijk case:
- relatie sluit in 2006 een polis tegen maandelijks bedrag met een extra storting
- einddatum 1 september 2023
- deze polis dient als aflossing van de hypotheek
- relatie krijgt jaarlijks een fiscale waardeopgave
- relatie wil in 2014 een opname doen voor de verbouwing
- relatie krijgt offerte die hij accepteert
- relatie krijgt daarna een brief met excuses dat er vanaf het begin een fout is geslopen
- relatie krijgt herziene waardeopgave van ongeveer 50%

- relatie krijgt het verwijt van de verzekeraar dat hij dit zelf ook had kunnen zien

De fiscale waardeopgaven
Jaartal        poliswaarde      doelkapitaal op historisch rendement 
2009          € 49.883            € 135.390           6,69%
2010          € 54.637            € 138.727           6,74%

2011          € 51.314            € 127.865           6,74%
2012          € 59.971            € 129.957           6,25%
2013          € 67.462            € 139.390           6,74%
2014          € 73.215            € 147.191           6,07%
2014          € 34.737 werkelijke waarde, geen opname mogelijk 

Geaccepteerde offerte deugt niet
In maart 2014 accepteert de klant een offerte met een opnamemogelijkheid van € 23.215 van de totale opgegeven waarde van € 73.215. Na acceptatie door de relatie vind er door Reaal  een herberekening plaats en blijkt de echte waarde slechts € 34.737 te zijn.


Kan Reaal hier wegkomen met een foutaanname? 
Een paar vragen:
- heeft de interne controle bij Reaal zitten slapen?
- het zijn fiscale waardeopgaven, hier moet je op kunnen vertrouwen.
- wat heeft dit fiscaal voor gevolgen als verzekeraars foute opgaven verstrekken?
- volgens de opgave is het bedrag daadwerkelijk belegd en is het rendement behaald, waarom wordt dit niet uitgekeerd? De eerste storting is door Reaal dubbel ingevoerd, dus kan er 50% vanaf gehouden worden, want de gelden zijn toch belegd volgens de opgave?

Bij een waardeopgave wordt de financiële toekomst uitgestippeld.
Moet de eigenaar bijstorten in de polis en kan deze juist minder inleggen? 

Als de polis een pensioenpolis zou zijn, wordt deze als te verwachten inkomsten meegenomen in een hypotheekberekening. Als dan de feitelijke waarde niet aanwezig blijkt te zijn, voor wie zijn dan de financiele gevolgen en voor wie de adviesgevolgen?

Kan de klant de verzekeraar nog vertrouwen?

Uiteraard heeft de consument minder inkomsten en kan deze wellicht de hypotheek niet eens meer betalen. Is de adviseur dan ook aansprakelijk? Of mag deze uitgaan van de fiscale waardeopgave die de verzekeraar opstelt? Uit dit voorbeeld blijkt dat niet.
Resultaat voor de consument 
Het resultaat in deze case is dat de familie zit met een verbouwing die half af is, in de rotzooi en de verwachte opname om de verbouwing af te ronden blijft uit. Uiteraard is deze klacht bij Kifid gedeponeerd. We wachten het vervolg af of een verzekeraar hier mee weg kan komen. Wordt vervolgd.

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 3 september 2014. Nico van Koesveld

11 september 2014 het vervolg

Gaat die blufjurist bij Reaal toch triomfantelijk naar huis met de gedachte: Reaal maakt een fout en de klant dekt de schade helemaal zelf als ik deze maar afpoeier? Reaal laat daarmee wel zien dat ze in plaats van met schaamte naar haar eigen fouten te kijken, liever een juridisch valletje opzet tegenover een (juridische) leek. Het risico dat Reaal daar mee neemt is uiteraard wel de negatieve publiciteit. Prima voor mij als schrijver uiteraard.

Ik ga voorzichtig een aanval inzetten. Als je een fout veroorzaakt kun je tegen je klant uiteraard zeggen, u had het kunnen zien. Dat neemt niet weg dat de fout door Reaal gemaakt is en dat zij aansprakelijk blijft voor de schade. Een relatie gaat uit van de waardeopgaven dat deze correct zijn en stemt daar zijn financiële toekomst verder op af. Meer of minder waarde in de polis resulteert immers in wel of niet af kunnen lossen. 

Het gaat om de fout van Reaal, die is bewezen en erkend. Het argument van Reaal dat de consument bij beter opletten zelf de fout wel veel eerder had kunnen ontdekken is NIET relevant voor de vraag of Reaal aansprakelijk is. De aansprakelijkheid wordt niet verminderd door het feit dat eventueel aan Consument ook iets te verwijten zou zijn. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de schade schrijft de wet voor dat er een vergelijking gemaakt moet worden tussen de bestaande situatie en de (fictieve) situatie die thans zou bestaan indien Reaal geen fouten gemaakt zou hebben. Het verschil daartussen is de schade die Reaal moet vergoeden.

Gaat Reaal de relatie nu wel uitnodigen voor een gesprek? Anders komen we graag met aanvullende informatie in de openbaarheid. Wordt vervolgd. 

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 11 september 2014. Nico van Koesveld

08 oktober 2014 Een accountmanager van belt op dat hij wel om tafel wil. Hm, heeft geen beslissingsbevoegdheid, ik wil direct met beslissers om tafel.

4 november 2014 Stijn Rez belde in. Hij wil uitspraak Kifid afwachten. Oke, kom maar vast met de berekening van maand tot maand vanaf begin zoals het eerst berekend was en hoe dit herzien tot stand is gekomen. Dit zegde hij toe. Daarna gaan we ook de woekerpoliscontrole toepassen.