donderdag 25 juni 2015

AFM ontvangt Van Koesveld inzake de WFT examens

Ontvangst van Nico van Koesveld, tussenpersoon te Barneveld, op 24 juni 2015 bij de  AFM in Amsterdam door Merel van Vroonhoven, V RvB bij de AFM en Eva-Lotte Bakker, manager Toezicht bij de AFM naar aanleiding van mijn open brief over de zorgen van de huidige WFT PE+ examens.

In een twee uur durend gesprek zijn de volgende onderwerpen uitgebreid besproken:

1.     niet praktijkgerichte examenvragen die overigens nauwelijks kennisniveau toetsen
2.    slagen voor complete WFT zonder inhoudelijke kennis 
3.     kennisoverdracht op scholen mist voldoende examentechnieken
4.     onvoldoende exameninzage
5.     banken trainen examenvragen
6.     Permanent Actueel toetsing draagt bij aan up-to-date kennis
7.     overige zaken

1.   De examenvragen die gesteld worden sluiten niet aan op de praktijk en leiden niet tot een verhoogd kennisniveau. Voorbeeld examenvraag: echtpaar 59 jaar die indirect in goud wil beleggen, er is in de antwoorden geen mogelijkheid om dat sterk af te raden. De gegeven antwoorden sluiten niet aan op de praktijk en dragen niet bij de juiste kennis en advies te toetsen. Legio voorbeelden van incorrecte vraagstellingen zijn terug te vinden op diverse fora. Vragen dienen zodanig opgesteld te zijn dat de kandidaat bij een antwoord voldoende zekerheid heeft dat de kennis van de kandidaat op de juiste manier getoetst wordt. De vragen lijken puur theoretisch. De vragen toetsen niet de kennis, maar of je examentechniek beheerst. Hierin ligt waarschijnlijk ook de oorzaak waardoor zeer ervaren adviseurs zakken.

2.   Opleidingsinstituten onderrichten examentraining: hoe moet je vragen lezen en interpreteren om tot het juiste antwoord te komen. Theoretisch kun je zelfs examen doen zonder alle benodigde kennis te bezitten. Er zijn voorbeelden van personen die op deze manier geslaagd zijn voor de volledige diploma’s van pensioenen en hypothecair krediet. Ook blijken personen geslaagd te zijn met aanvullende PE+ examen zonder dat zij de boeken bestudeerd hebben. Ze bestellen examenvragen, maken deze, trainen vervolgens op vragen en de techniek van vraagstelling en doen met goed gevolg  het examen zonder nadere studie. Zoals eerder gesteld, op deze manier bereik je niet een hoger kennisniveau. Dit bewijst ook dat dit examensysteem lek is en niet bijdraagt aan toetsing van het benodigde kennisniveau.

3.   MBO en HBO scholen zijn over het algemeen bij uitstek geschikt om kennis over te dragen om een kandidaat, die daar juist op getoetst en geëxamineerd wordt, te laten slagen voor alle vakken die op scholen gedoceerd worden. Zo zit onderwijs in elkaar. Opvallend is dat men dit schijnbaar niet toe kan passen bij de WFT opleidingen omdat hier niet op feitelijke kennis wordt getoetst. Slagen was voorheen ook op scholen wel mogelijk. Doordat de examens via de beheersing van een trucje uitgevoerd worden, zakken teveel kandidaten. Dit bewijst dat de examens niet op kennis toetsen, maar op een handigheid. Scholen zijn hier niet op voorbereid. En terecht uiteraard.

4.   Men is te terughoudend om snel inzage te geven in de gemaakte examens. Teveel bekendheid over de vragen zou leiden tot hogere kosten voor het maken van nieuwe vragen. Onzinnig, want vragen die echt de kennis toetsen kunnen op allerlei manieren gesteld worden zonder dat dit leidt tot veel hogere kosten. De kennis toetsen, zelfs al leer je de vragen vooraf, draagt zeker bij tot een verhoogd getoetst kennisniveau. Op scholen en universiteiten is de mogelijkheid wel aanwezig om je examen snel in te zien om te kunnen beoordelen waar kennis nog te kort schiet en verbetering nodig is.

5.   Mij bereiken steeds meer de geruchten dat er intern bij banken grote hoeveelheden vragen circuleren en dat daarop ook getraind wordt. Dit lijkt mij zeker een punt van controle.  Opmerkzaam is dat de protesten vooral uit de hoek van het intermediair lijken te komen. Banken en verzekeraars lossen dit probleem schijnbaar intern op. Komt dit omdat het gemiddelde intermediair wat ouder is en daardoor wat lastiger nieuwe zaken oppakt? Ook op de fora is er hooguit een groepje van 25 anonieme huilebalken die bijna beroepsmatig hierover in herhaling vallen. Echter verbonden voor gezamenlijke belangen opkomen is er onvoldoende bij. Permanent Actueel draagt zeker bij, doordat nieuwe onderwerpen onder de aandacht worden gebracht evenals toetsvragen. Al zou men het maar opzoeken in de lesstof, dit draagt bij tot meer kennis. Wellicht ligt hier een kans om dit uit te breiden en de examenlast dan wat te verlichten in de toekomst. Er wordt over ons gepraat en onvoldoende met ons gepraat. Een sterke verbetering op dat vlak zou zeker bijdragen tot het verhoogde kennisniveau dat gewenst is.

6.  Toetsing van Permanent Actueel, in mijn geval bij Lindenhaeghe wordt als prettig ervaren. Men krijgt nieuwe ontwikkelingen snel onder de aandacht en wordt met vragen over de opgedane kennis getoetst.

7.   Aansluitend werd er mij gevraagd of ik op dit moment nog andere zaken heb die ik wilde belichten. Dat zijn twee punten van aandacht, rentemiddeling bij hypotheken versneld doorvoeren en terugkoppeling van de AFM moet beter. Voor mij is de verplichte doorvoering van rentemiddeling bij hypotheken bijzonder noodzakelijk, waarbij vooral de coöperatieve Rabobank halsstarrig de hakken in het zand zet. De AFM wordt vaak als verkrampt ervaren in transparantie en terugkoppeling over vraagstukken, als je als professional een melding maakt over een zaak. Wellicht is het een overweging om een deeltransparantie door te voeren, dat men zaken gedeeltelijk communiceert. Wellicht is het mogelijk om hier te onderzoeken of de wet hierop aangepast zou kunnen worden. Transparantere of uitgebreidere terugkoppeling zal leiden tot een fors betere communicatie en herstel van vertrouwen, vooral vanuit de markt in de AFM. 

Als bijlage zijn de Kamervragen die beantwoord zijn door de minister en de slagingspercentages eerst keer 

Nico van Koesveld, ondernemer, financieel adviseur en branchecriticus nico@koesveld.nl

           

1 opmerking:

  1. Interessante informatie zeg waar je veel van kunt leren! Bedankt hoor.

    BeantwoordenVerwijderen

Bedankt voor uw bijdrage. Deze wordt na controle mogelijk geplaatst.