dinsdag 9 december 2014

Hersteladvies of afbraakadvies bij de Allianz-woekerpolis?

Woekerspel met te hoge premies
De dure overlijdensrisicoverzekering hoort niet in een beleggingspolis thuis. Dus wordt deze er nu uit gehaald onder het mom van hersteladvies en eventueel apart gesloten. Dan begint wederom het woekerspel met de veel te hoge premies.

Verzekeraars niets geleerd?
Verzekeraars maken bij herhaling weer misbruik, nu om zonder gezondheidsvragen een veel hoger tarief te vragen voor de aangeboden overlijdensrisicoverzekering. Dit onder het mom van als het je niet bevalt, sluit je deze maar elders. Dit heb ik in deze case hieronder belicht. En zo lijken verzekeraars nog steeds niet doordrongen te zijn van het feit dat een zuiver hersteladvies voor de consument doorslaggevend is voor het herstel van het vertrouwen in de financiële branche.

De case:
  • Man, gehuwd, geboren  08-10-1976 beroep accountant zonder PSW voorziening
  • Lijfrentepolis ingang 30-09-2006, einddatum 30-09-2036 als basisvoorziening voor pensioen
  • Premie €1.200 jaar inclusief OverlijdensRisicoVerzekering (ORV) €160.000 tegen ingebouwde stijgende premie. 
  • Belegging Obligatiefonds met 3% garantie bij Allianz.
Meer inleg, meer resultaat
In 2014 betaalt de klant in deze polis €1.200 inclusief €226 ORV premie welke jaarlijks stijgend is. De klant krijgt een hersteladvies waarbij de te dure stijgende ORV premie van €226 uit de jaarlijkse storting van €1.200 wordt gehaald. Hiermee wordt er een grotere inleg in het spaardeel bereikt.

Risicoverzekering apart berekenen
Dit betekent dat de klant de risicoverzekering  boven op de jaarlijkse inleg kan gaan sluiten om deze dekking van €160.000 in stand te houden. Hierdoor neemt het spaardeel aanmerkelijk toe, hetgeen in een hoger doelkapitaal resulteert. Bij het
hersteladvies van Allianz krijgt de klant zelfs een voorstel voor een iets lagere overlijdensverzekering €153.427 tegen een gelijkblijvend tarief van €432 per jaar zonder gezondheidsvragen. De klant ervaart dit niet als een hersteladvies, maar als een `afbraakadvies`. Immers de ORV premie verdubbelt bijna.

Allianz weigert aanbieding voordelige tarief zonder gezondheidsvragen
Allianz verdedigt zich door te stellen dat dit een gelijkblijvend tarief is zonder gezondheidsvragen. Op de vergelijkingssite van de
Hypotheekbond komt het laagste tarief neer op €209 per jaar. Nog niet de helft van het voorstel van Allianz! En Allianz zelf komt ook voor op de vergelijking met een premie van €227 per jaar. Aanmerkelijk goedkoper dan de voorgestelde €432. Op mijn vraag aan Allianz, is dit reëel om zo’n hoog tarief er neer te leggen terwijl het goedkope tarief ook in huis is, is het antwoord, “Dan heb je wel gezondheidsvragen. Je mag deze verzekering ook elders sluiten.”

Is het AFM rapport hierover duidelijk genoeg?
In het AFM rapport nazorg beleggingsverzekeringen, pagina 31 staat nadrukkelijk dat de verzekeraar een voorstel moet doen zonder aanvullende gezondheidsvragen. Daarnaast staat er dat er geen belemmeringen opgeworpen mogen worden. Een sterk verhoogd tarief om de klant te stimuleren deze elders te sluiten, is volgens mij een sterke belemmering en derhalve niet toegestaan. Ik heb de AFM op 8 december 2014 om opheldering is deze case gevraagd. Het antwoord zal hier gepubliceerd worden. 

Tekst AFM rapport
Medische waarborgen
"Een van de wijzigingen die klanten naar aanleiding van een hersteladvies doorvoeren is het los sluiten van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering (in plaats van gekoppeld aan de beleggingsverzekering). De AFM ontvangt nog steeds signalen dat verzekeraars bij het los sluiten van de overlijdensdekking bij dezelfde maatschappij, medische waarborgen vragen. Bij een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij dezelfde verzekeraar gaat de AFM er vanuit dat dit zonder nieuwe medische waarborgen geschiedt. Dit is onderdeel van het flankerend beleid. Ook hier geldt dat klanten niet onnodig belemmerd mogen worden bij hun poging om dichterbij hun doelkapitaal te komen. De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld."

Naar kennis en inzicht op het moment van schrijven op 9 december 2014 gepubliceerd. Nico van Koesveld is branchecriticus en financieel adviseur in Barneveld. Reactie ook welkom via nico@koesveld.nl

12-12-2014
Contact gehad met de AFM. Afdeling communicatie en van de projectgroep, nazorg beleggingsverzekeringen. De case doorgenomen en mijn zorg gedeeld dat een te hoog marktconform tarief voor ORV belemmerend is en in strijd is met het flankerend beleid. Van Koesveld legt hersteladvies van Allianz op dit moment stil omdat zij niet mee kan werken aan een hersteladvies waarover onduidelijkheid is over onacceptabele aanbod van de verzekeraar. De AFM pakt dit signaal op en zeggen toe eind volgende week contact hierover met ons te houden over het verloop.   


19-12-2014
AFM kwam belafspraak na, maar ik kan niet verder. Dezelfde persoon van nazorg beleggingsverzekeringen kon helaas geen andere mededelingen doen dat dat ze er mee bezig waren. Ik kan dus nog geen hersteladvies geven. Ik heb gemeld dat ik graag op korte termijn uitsluitsel wil hebben, omdat ook Allianz dit afwacht alvorens iets in beweging te komen. Dit is de AFM duidelijk. Blijft raar dat Reaal wel de fatsoensnormen bij een hersteladvies op kan brengen en Allianz het af laat weten terwijl de tekst van het Flankerend beleid er duidelijk over is. Hierbij nog een keer: "De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld." 

Mijn vraag: waar blijft dit optreden? Het is toch duidelijk? Dit kost onnodig tijd en dus geld, mijn geld.

dinsdag 9 september 2014

WFT studies, dankzij doorgeslagen regelzucht, uitgebuit door opleidingsbedrijven

Onderaan de bijgewerkte reacties
Onredelijke WFT opleidingseisen leggen de financiële branche plat. 

En bijna iedereen accepteert het op wat gepruttel na. Jos Koets schreef het al in zijn blog, pure geldklopperij en een cursus die onvoldoende aansluit op de werkelijke praktijk. 

We kunnen op de Veluwe moeilijk betaalbaar en gecertificeerd personeel vinden, dus boden  twee van mijn kinderen, WO studenten, het aan om deze WFT studie naast hun huidige studie op te pakken zodat ze ook inzetbaar worden. Ik deel hier hun ervaring. 

Ervaring: het wft-examen van 2014
Op 19 augustus het wft schadeverzekering particulier examen gedaan.
Van te voren de studiestof van de Lindenhaeghe bestudeerd, de thuisstudiemethode. De stof over het kennis-onderdeel is prima, soms lastig uit op te maken wat je nou precies de hoofdlijnen uit de stof zijn. Maar toch over het algemeen, de stof is eenvoudig onder de knie te krijgen.

Met betrekking tot studeren van de vaardigheden, daar begonnen de problemen. Dit wordt kort toegelicht in de studiestof, maar naar mijn mening veel te weinig. Dit kan uitgebreider, wat zijn nou precies de vaardigheden die je moet beheersen en hoe beheers je deze?
Na de studie te hebben afgerond, de oefenexamens van de Lindenhaeghe besteld. Prima examens, sloten echter alleen aan op de kennisvragen. De vaardigheden die al zo lastig te leren zijn, kun je nu ook niet oefenen.

In mijn studiemethode, een gebaseerd op zoveel mogelijk oefenen en herhalen, heb je goede oefenexamens nodig. Zodat je thuis kunt oefenen. Maar de enige mogelijkheid die de Lindenhaeghe biedt is een ontzettend dure opleiding met lesdagen waarin je de studiestof kunt oefenen. Geldklopperij. En je moet in extra dagen investeren, wat in mijn geval onmogelijk was.

Een andere ontevredenheid ligt bij het wft-examen. De vragen sloten niet aan op de studiestof. Waren sommige vragen überhaupt aan bod gekomen in de studiestof? Waar sloegen sommige vragen over vaardigheden op. En dan de mogelijke antwoorden. Met verschillende juiste redeneringen zijn er vaak meerdere antwoorden mogelijk.

En wat doe je dan? Je neemt de gok. Dat is wat ik gedaan heb. Een groot deel van de antwoorden was gegokt. De uitslag? Een 6, op het randje geslaagd? Tevreden? Met de uitslag uiteindelijk wel, met het examen niet. Ik had liever een 8 gezien en een goed gevoel gehad over dit examen. Een examen waarna je zeker weet dat je de stof beheerst, dat je vakbekwaam bent. Dat weet ik nu nog steeds niet. Niet aan de hand van dit examen. Maar goed, geslaagd is geslaagd.

Conclusie
Deze ervaring geeft weer dat er nog veel te verbeteren is inzake de WFT examens. Opleidingsinstituten moeten beter aansluiten op de eisen. Nu wordt er voor veel geld extra trainingen gegeven. Veel geld terwijl er dagelijks personeel wordt ontslagen en bedrijven failliet gaan door gebrek aan marge. Daar zijn uiteindelijk ook de opleidingsinstituten en de branche niet bij gebaat. Ik hoop dat dit praktische artikel bijdraagt aan betaalbare oplossingen door nog meer praktijkgericht de oefenvragen en examens zo in te richten dat dit op elkaar aansluit.

Deel je ervaring op Ervaringsloket. Hopen dat de CDFD en minister er wat mee doen.

Mijn contact met de CDFD 10 september 2014
Ik heb op 10 september de CDFD gebeld op advies van een goed gesprek met de AFM die reageerde op mijn tweets. Bij de CDFD heb ik mevrouw Beekveldt gesproken. Deze mevrouw kwam op mij afstandelijk en erg ambtelijk over.
Via een mail heb ik haar gewezen op dit blog met het verzoek hierop te reageren.
Beekveldt haar reactie van 30 september 2014 leest u hier. 

Een korte impressie van hetgeen Beekveldt schrijft. 30 september 2014
"Of een bepaalde studie geschikt is voor iemand, is uiteraard in zijn algemeenheid  afhankelijk van iemands specifieke kwaliteiten en persoonlijkheid. Er zijn vele opleidingen op de markt afgestemd op studie, ervaring of persoonlijke voorkeur. Ook de kosten zijn heel divers; het is immers een open markt. Adviesvaardigheden zijn inderdaad lastig uitsluitend via boeken onder de knie te krijgen; vele opleiders bieden dan ook trainingen aan op locatie. Het is de taak en verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten om hun lesstof en trainingen optimaal af te stemmen op de Wft-examens (niet andersom, dat geldt ook voor andere overheidsexamens, zoals rijexamens, CBR is een centraal exameninstituut, rijscholen proberen ieder op hun manier de leerlingen klaar te stomen voor het rijexamen). De Wft examens zijn relatief nieuw:  de markt heeft tijd nodig om te wennen en de opleidingsinstituten hebben tijd nodig om hun opleiding te perfectioneren. De Staat formuleert slechts de exameneisen en stelt de examenvragen vast.    

Het CDFD is continu bezig om met de kwaliteitszorg rondom de examinering. Nu de Wft –examens “ staats” examens zijn geworden,  dient hetCDFD/Ministerie van Financien periodiek rekening en verantwoording af te leggen aan de Tweede kamer. De Tweede kamer houdt de ontwikkeling  dan ook nauwkeurig in de gaten  De markt wordt dan simultaan op de hoogte gehouden..  Uw zorg wordt begrepen: binnenkort zullen er nieuwe oefenvragen worden gepubliceerd, zoals ook aan de Tweede Kamer is beloofd. Ook met de vertegenwoordigende organisaties zoals bijvoorbeeld Adfiz is het College in gesprek. Ervaringen worden gedeeld en suggesties worden meegenomen in de diverse verbeterslagen."

Fred de Jong op bezoek 1 oktober 2014
Op 1 oktober 2014 nam Fred de Jong, sinds kort toegetreden bij de CDFD de moeite om in Barneveld mijn ervaringen en mening over de WFT examens en de CDFD aan te horen. Het was een prettig en uitgebreid gesprek. Hij zegde toe mijn ongenoegen en de zorgen mee te nemen als verbeterpunt in het overleg bij de CDFD. Ik ben benieuwd of deze bureaucratische instantie in beweging te krijgen is of dat er een financieel infarct in Nederland komt als die eigenwijze ambtenaren niet meer praktijkgericht gaan werken. Ik vrees voor het laatste.
Wordt vervolgd. Laat gerust je reactie achter of mail mij vertrouwelijk nico@koesveld.nl 

woensdag 3 september 2014

Waardeopgave woekerpolis mokerslag of hoera?

De fiscale waardeopgave van uw polis komt binnen. Hoera of een mokerslag?
Als de waardeopgave van je polis van de verzekeraar ontvangt, zal er in de meeste gezinnen geen hoerastemming heersen. Immers door de woekerpolisaffaire hebben verzekeraars onredelijk veel kosten verzwegen en achtergehouden. Compensatie begint nu op gang te komen dankzij de vele processen waar bij de uitslag nadreunt bij verzekeraars. Na de woekerpolisaffaire blijkt dat onjuiste waardeopgaven daar nog eens een dreun overheen uitdelen. En uiteraard wast de verzekeraar, in dit geval Reaal, haar handen alvast in onschuld zoals ze ook deed bij de woekerpolisaffaire. Is dit acceptabel? Is het fraude, gemakzucht, luiheid, onkunde? In ieder geval beschamend, zeker voor het vertrouwen van de consument in verzekeraars. Lees verder hoe ook jouw financiële toekomst op zijn kop kan komen te staan.

De praktijk case:
- relatie sluit in 2006 een polis tegen maandelijks bedrag met een extra storting
- einddatum 1 september 2023
- deze polis dient als aflossing van de hypotheek
- relatie krijgt jaarlijks een fiscale waardeopgave
- relatie wil in 2014 een opname doen voor de verbouwing
- relatie krijgt offerte die hij accepteert
- relatie krijgt daarna een brief met excuses dat er vanaf het begin een fout is geslopen
- relatie krijgt herziene waardeopgave van ongeveer 50%

- relatie krijgt het verwijt van de verzekeraar dat hij dit zelf ook had kunnen zien

De fiscale waardeopgaven
Jaartal        poliswaarde      doelkapitaal op historisch rendement 
2009          € 49.883            € 135.390           6,69%
2010          € 54.637            € 138.727           6,74%

2011          € 51.314            € 127.865           6,74%
2012          € 59.971            € 129.957           6,25%
2013          € 67.462            € 139.390           6,74%
2014          € 73.215            € 147.191           6,07%
2014          € 34.737 werkelijke waarde, geen opname mogelijk 

Geaccepteerde offerte deugt niet
In maart 2014 accepteert de klant een offerte met een opnamemogelijkheid van € 23.215 van de totale opgegeven waarde van € 73.215. Na acceptatie door de relatie vind er door Reaal  een herberekening plaats en blijkt de echte waarde slechts € 34.737 te zijn.


Kan Reaal hier wegkomen met een foutaanname? 
Een paar vragen:
- heeft de interne controle bij Reaal zitten slapen?
- het zijn fiscale waardeopgaven, hier moet je op kunnen vertrouwen.
- wat heeft dit fiscaal voor gevolgen als verzekeraars foute opgaven verstrekken?
- volgens de opgave is het bedrag daadwerkelijk belegd en is het rendement behaald, waarom wordt dit niet uitgekeerd? De eerste storting is door Reaal dubbel ingevoerd, dus kan er 50% vanaf gehouden worden, want de gelden zijn toch belegd volgens de opgave?

Bij een waardeopgave wordt de financiële toekomst uitgestippeld.
Moet de eigenaar bijstorten in de polis en kan deze juist minder inleggen? 

Als de polis een pensioenpolis zou zijn, wordt deze als te verwachten inkomsten meegenomen in een hypotheekberekening. Als dan de feitelijke waarde niet aanwezig blijkt te zijn, voor wie zijn dan de financiele gevolgen en voor wie de adviesgevolgen?

Kan de klant de verzekeraar nog vertrouwen?

Uiteraard heeft de consument minder inkomsten en kan deze wellicht de hypotheek niet eens meer betalen. Is de adviseur dan ook aansprakelijk? Of mag deze uitgaan van de fiscale waardeopgave die de verzekeraar opstelt? Uit dit voorbeeld blijkt dat niet.
Resultaat voor de consument 
Het resultaat in deze case is dat de familie zit met een verbouwing die half af is, in de rotzooi en de verwachte opname om de verbouwing af te ronden blijft uit. Uiteraard is deze klacht bij Kifid gedeponeerd. We wachten het vervolg af of een verzekeraar hier mee weg kan komen. Wordt vervolgd.

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 3 september 2014. Nico van Koesveld

11 september 2014 het vervolg

Gaat die blufjurist bij Reaal toch triomfantelijk naar huis met de gedachte: Reaal maakt een fout en de klant dekt de schade helemaal zelf als ik deze maar afpoeier? Reaal laat daarmee wel zien dat ze in plaats van met schaamte naar haar eigen fouten te kijken, liever een juridisch valletje opzet tegenover een (juridische) leek. Het risico dat Reaal daar mee neemt is uiteraard wel de negatieve publiciteit. Prima voor mij als schrijver uiteraard.

Ik ga voorzichtig een aanval inzetten. Als je een fout veroorzaakt kun je tegen je klant uiteraard zeggen, u had het kunnen zien. Dat neemt niet weg dat de fout door Reaal gemaakt is en dat zij aansprakelijk blijft voor de schade. Een relatie gaat uit van de waardeopgaven dat deze correct zijn en stemt daar zijn financiële toekomst verder op af. Meer of minder waarde in de polis resulteert immers in wel of niet af kunnen lossen. 

Het gaat om de fout van Reaal, die is bewezen en erkend. Het argument van Reaal dat de consument bij beter opletten zelf de fout wel veel eerder had kunnen ontdekken is NIET relevant voor de vraag of Reaal aansprakelijk is. De aansprakelijkheid wordt niet verminderd door het feit dat eventueel aan Consument ook iets te verwijten zou zijn. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de schade schrijft de wet voor dat er een vergelijking gemaakt moet worden tussen de bestaande situatie en de (fictieve) situatie die thans zou bestaan indien Reaal geen fouten gemaakt zou hebben. Het verschil daartussen is de schade die Reaal moet vergoeden.

Gaat Reaal de relatie nu wel uitnodigen voor een gesprek? Anders komen we graag met aanvullende informatie in de openbaarheid. Wordt vervolgd. 

Opgesteld naar inzicht op moment van schrijven op 11 september 2014. Nico van Koesveld

08 oktober 2014 Een accountmanager van belt op dat hij wel om tafel wil. Hm, heeft geen beslissingsbevoegdheid, ik wil direct met beslissers om tafel.

4 november 2014 Stijn Rez belde in. Hij wil uitspraak Kifid afwachten. Oke, kom maar vast met de berekening van maand tot maand vanaf begin zoals het eerst berekend was en hoe dit herzien tot stand is gekomen. Dit zegde hij toe. Daarna gaan we ook de woekerpoliscontrole toepassen. 

zondag 15 juni 2014

Obvion en Advieskeuze werken vanaf nu samen. Een gewaagd stel.

Wat Zoover als beoordelingssite is voor de reisbranche, is Advieskeuze voor de financiële branche. Het initiatief van beoordelen gaat nu niet van de adviseur uit, maar van geldverstrekker Obvion. Obvion is de Rabobankdochter die zich bezig houdt met hypotheekverstrekking aan particulieren via een selectief adviseursgezelschap. Hierdoor mag je als geldverstrekker verwachten dat je door het streng geselecteerde gezelschap een meer dan gemiddelde klantwaardering gaat krijgen. Op zich een frisse gedachte, ware het niet dat er ook wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn zoals de hogere rente en het beperkt aanbod van Obvionadviseurs. 

Obvionadviseur
Als klant moet je dus naast je eigen vertrouwde financieel adviseur op zoek naar een Obvion adviseur als dit toevallig via de onafhankelijke vergelijkingssoftware de beste hypotheek zou zijn. Echter waarom zou je Obvion adviseren? Met de voorwaarden van het product is weinig of niets mis mee. De SamenWerkingsOvereenkomst (SWO) met de adviseur is recentelijk ook aangepast, wellicht ook onder lichte druk van deze columnist. Blijft over naast de uitstekende voorwaarden, het rentetarief. Hoever mag je gaan als adviseur wat het duurdere tarief goed maakt? Of komt dit tot stand doordat de adviseur wel omzet bij Obvion binnen moet brengen wil de adviseur de aanstelling behouden, hoe dan ook?

Duur tarief
De scherpste tarieven van Obvion zitten op moment van schrijven voor hypotheekrente bij 5 jaar 0,4% duurder, bij 10 jaar + 0,25% en bij 20 jaarrente + 0,6%. Let wel, dit zijn ook de uitgeklede tarieven van Obvion Compact. De Obvion standaardtarieven zijn bij 5 jaar + 0,80%, bij 10 jaar 0,65% en bij 20 jaar 0,9% duurder Bron: Hypotheekbond. Dan moet je het de klant wel heel duidelijk kunnen maken dat jij als adviseur, na drie verplichte vergelijkingen, het Obvion advies (schriftelijk gemotiveerd)  het beste advies voor de klant vindt.   

Aanstellingsbeleid
Het is uiteraard een goede stap van Advieskeuze. Maar gaat Obvion met open ogen naar de afgrond toe? Hoe kan het nu dat ik hier een sceptisch gevoel bij heb? Is het verantwoord selectief distributiebeleid om alleen passende adviseurs aan te stellen en dan aan de klant te vragen dit advies te beoordelen? Dus kunnen we over deze “betere” aangesloten adviseur ook een meer dan gemiddelde waardering verwachten? Als dit nu eens niet zo is, dan wordt het tijd dat Obvion de arrogantie van het huidige aanstellingsbeleid achterwege laat en normaal marktgericht gaat functioneren. Obvion zou de eerste stap moeten zetten door distributie via een goede serviceprovider toe te staan.

Beste voorstel
Nu stelt het veel te dure rentebeleid van Obvion tegenwoordig niet veel meer voor. Doorlopend tientallen procentpunten duurder op de diverse looptijden in de markt kun je niet nu meer verkopen. De adviseurs die dit nu nog durven te adviseren, maken die een echt eerlijke rentevergelijking voor de klant? Of zit het allemaal in het tarief verwerkt, de snelle offerte en de wat soepelere acceptatie? Ik zie op het moment van schrijven het Obvion budgettarief niet bij de eerste 20 aanbieders van hypotheekrente. We krijgen straks als opvolger van de woekerpolissen toch niet de Obvionhypothekengate? Bewust te hoge hypotheekrente aan je klant adviseren, terwijl je weet dat het veel voordeliger kan. Ik ben toch benieuwd wanneer de AFM hier de drie beste voorstellen controleert, of uiteindelijke de motivatie voor de veel duurdere Obvionrente overeind blijft. En wat als de klant er achter komt met een echt onafhankelijk adviseur die alle scenario’s doorrekent? Toch wat vragen die ik als niet-Obvion adviseur graag beantwoord wil zien.

Zwartkijker
Op deze zonnige vrijdag de 13e wil ik geen zwartkijker zijn, maar om dan je klant objectief naar Advieskeuze te verwijzen is een gedurfde stap. Wordt dit de boemerang die keihard terug komt? Al met al kan dit beleid de markt wederom in een negatief daglicht stellen waar we niet op zitten te wachten. Of Obvion past snel het rentebeleid en de acceptatie van tussenpersonen aan. Op naar een betere financiële wereld waarbij elk goed product via elke gecertificeerde adviseur verkrijgbaar is voor een eerlijke advisering. Dat zou natuurlijk ook de beste optie zijn. Wellicht zie ik dat laatste weer veel te zonnig in.

Collegiale zomergroet, Nico van Koesveld

zondag 16 maart 2014

Van Koesveld reikt directie ING nogmaals de hand om tot een overeenkomst te komen waar klantbelang gegarandeerd is

Wat vooraf ging
ING wilde graag samenwerken met Van Koesveld in Barneveld.
De voorgestelde  
samenwerkingsovereenkomst (SWO) van ING is door ons op internet gezet. Deze overeenkomst is erg éénzijdig en zo dwingend opgesteld dat klantbelang direct in het geding is en door een beëdigde tussenpersoon nimmer getekend zou mogen worden. De ING is niet gediend van de kritiek op de overeenkomst door Van Koesveld en zegt het vertrouwen op in plaats van de overeenkomst op een normale manier aan te passen. Hier het vervolg om tot een goede overeenkomst te komen waarbij klantbelang voldoende gegarandeerd is.


Open brief aan :
ING Nederland
Hans Hagenaars en directie ING Nederland per e-mail

Barneveld, 17 maart 2014


Geachte heer Hagenaars en directie, 

Ik vind uw reactie op mijn schrijven niet getuigen van enige wil tot verandering en verbetering. Uw punt van geen vertrouwen te hebben in Van Koesveld, wordt door u niet onderbouwd met feiten. Dit gebrek aan vertrouwen is een schril contrast met onze hoge klantwaardering. Juist het vertrouwen in een klantrelatie staat bij ons hoog in het vaandel, vandaar dat onze klantwaardering bijzonder goed te noemen is.

Uw standpunt in deze is, naar mijn mening, nog doordrenkt met de arrogantie van de ‘oude’ financiële wereld. Bang dat men van het voetstuk wordt gestoten, door een tussenpersoon die het daarnaast in zijn hoofd haalt de, overigens zwaar achterhaalde, samenwerkingsovereenkomst van de ING ter discussie te stellen. Deze SWO bevat onzinnige interpretaties van wetsartikelen,  teksten/clausules/onderdelen die in strijd zijn met goed ondernemerschap zoals u in mijn analyse kunt lezen. Met  deze SWO is het klantbelang direct in gevaar. U gaat volledig voor het ING belang. U stelt de klant centraal zoals de slager de koe centraal stelt, ofwel slachten.

Wellicht denkt de directie van de grote ING, 26.000 medewerkers, het waait wel over met Van Koesveld. Ik beloof u, het waait niet over als ING deze SWO niet aanpast. Het is mijn missie fatsoenlijke SWO in Nederland goed op de tafel te krijgen. Dat is inmiddels bij diverse partijen gelukt.

Ik heb nog steeds vertrouwen in de ING, zeker in de mensen op de werkvloer wat hypotheken betreft, anders was ik de aanstelling op verzoek van de ING ook niet aangegaan. Alleen de leidinggevenden bij ING zijn volstrekt niet meer van deze tijd.     

Nogmaals reik ik u de hand voor een nader constructief overleg. Ik denk dat beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald hier zeker van toepassing is. De SWO moet toch aangepast worden. Ik zou zeggen, trek samen op met de adviseur en laat als ING zien dat je het beste voor hebt met de klant, door respectvolle SWO of nog beter een aanstellingsbrief zoals bij de ING dochteronderneming Westland Utrecht dit recentelijk heeft ingevoerd. De marketing daaruit zou geweldig kunnen zijn. Hoe geweldig de leiding ING is, ik wacht het intussen af. Al moet ik wel opmerken dat mijn vertrouwen in deze directie niet zo groot meer is nu u zelfs klantgegevens wilt verkopen. Ook een domme zet in deze tijd die wederom schade toebrengt aan het resterende consumentenvertrouwen in banken. U bent aan zet. 

Een bijzondere prettige groet van de branchecriticus,

Van Koesveld Hypotheken
Nico van Koesveld
Barnseweg 114
3771 RP  Barneveld
0342-424242
nico@koesveld.nl  

donderdag 30 januari 2014

Vacature (starter) verzekeringsadviseur M/V bij Van Koesveld in Barneveld.

Ben jij jong en ambitieus? Dan is dit iets voor jou! Een beroep dat altijd blijft, financieel adviseur.

Als financieel adviseur M/V (start als junior verzekeringsadviseur) 
ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van bestaande klantencontacten die al hun financiële zaken, zoals beleggingen, hypotheken en verzekeringen via ons regelen.


Kenmerken:

Werken op MBO+ (HAVO+/VWO)
Zeer klantgericht werken
Werkervaring -> starter
Dienstverband start met tijdelijk contract
Uren per week 32 tot 40 uur
Dagopleiding BBL mogelijk 
Sollicitaties uitsluitend online

Werkomgeving: Van Koesveld in midden Nederland is, als onafhankelijk financieel adviseur, aanbieder van beleggingen, hypotheken en verzekeringen. Als dynamisch klein kantoor hebben wij duidelijkheid, eerlijk advies en service hoog in ons vaandel staan. Op Independer en Advieskeuze kun je zien dat wij tot de hogere gewaardeerde bedrijven van Gelderland behoren. Daardoor kunnen wij groeien in een moeilijke markt.

Functietaken: De financieel adviseur is verantwoordelijk bij bestaande klanten voor de verzekeringen, het meten van de huidige klant tevredenheid en het uitbouwen van de huidige relatie tot totaalrelatie.

Je werkzaamheden
-  Je onderhoudt bestaande klantencontacten
-  Je helpt mee om de klantwaardering hoog te houden
-  Je maakt je zelfstandig offertes en adviseert de klanten (met diploma)
-  Je bezoekt regionale klanten thuis

Wij vragen:
- Je kennis en inzet om samen verder te groeien
- Prestatiegerichte en 100% klantvriendelijke instelling
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
- Ervaring met social media
- WFT diploma particulier  of direct te behalen en de inzet om verder te leren. 

Wij bieden:
Een klein super enthousiast team, waarbij klantgerichtheid en leuk werken voorop staat. Door de juiste studie ben je snel gecertificeerd en mag je zelfstandig werken. Uiteraard bieden we een marktconform salaris .

Gerichte opleiding is noodzakelijk. WFT particulieren is een instapcursus en dient binnen drie maanden succesvol afgerond te zijn met een diploma. Wij verzorgen je verdere opleiding. Gedegen vakkennis en klantgerichtheid zijn onze uitgangspunten naar onze relaties.


Wanneer solliciteren?

Wij verwachten dat je de vraag "Waarom solliciteer je bij ons" gericht kunt beantwoorden. Wij zoeken een kanjer in de regio om ons team in deze zware tijden te versterken. Ben jij dat? Solliciteer dan. Welkom bij Van Koesveld.

Stuur ons je online sollicitatie

Geen werving aub.zaterdag 25 januari 2014

Gemeenteraadsverkiezing: kiezers jou laten vinden en aan jouw partij verbinden.Van verkiezingen 1.0 naar 2.0 in 2014

Gemeenteraadsverkiezing is vaak zo saai en voorspelbaar,
2 weken voor de kiesdatum worden politici wakker en na de verkiezing hoor je niets meer. Partijen zijn het contact met de kiezers alweer verloren. Wat ouderwets in deze hypermoderne snelle tijd. Dit kan ook tijdens de verkiezingstijd anders, dit kan beter. Hoe? Door SoMe toe te voegen aan de bestaande manier van kiezers werven. Ik zal de voorzet geven als social mediaondernemer.

Paar aandachtspunten
1.      Wat gaat jouw partij de kiezer geven? En hoe gaat de partij dat geven?
2.       Uitslag gemeenteraadsverkiezing wordt grotendeels bepaald door de landelijke politiek  
3.       Wie de meeste aandacht genereert, heeft de grootste kans op de meeste stemmen
4.       Claim herkenbare speerpunten
5.       Sluit aan bij wat nu leeft in de gemeente onder de burgers
6.       Laat ook na de verkiezing van je horen, beloon je kiezer
7.       In Barneveld kan ik niet één politicus opnoemen die social media echt toepast.

Wat gaat jou partij de kiezer geven? En hoe wordt dat gegeven?
1.       Waarneming: de politieke partij communiceert nauwelijks via SoMe. Er wordt een partijprogramma neer gelegd dat eenmalig de lokale krant haalt en dat is het dan. Twee weken voor de verkiezing wordt de aandacht met een bekende kop ingezet. Bijvoorbeeld een partijprogramma van de SGP hoeft men minder te communiceren, is van minder belang door de trouwe achterban. Andere partijen zullen hier meer en doorlopend aandacht op het partijprogramma moeten vestigen. Binnen de partij denkt men dat de boodschap na louter een artikel in de krant helder is, dat de kiezer wel naar de partijsite zal gaan.  Dan kom je op de site een programma tegen van ellenlange pagina’s. Kort en bondig is bijna niets te vinden. Hoe wil je dan die kiezer bereiken? Die gaat echt niet elk programma doorsnuffelen bij meerdere partijen. 
Oplossing: duidelijk partijprogramma met hooguit 5, liever 3 punten naar buiten brengen die direct voor zich spreken, die moeten je raken. Overige punten staan wel op je site. Deze punten vindt men terug op de partijsite met daarbij de toelichting op dat punt aangevuld met voorbeelden als link toegevoegd. Deze link kun je ook makkelijk verspreiden via social media. Keiharde beloftes met onderbouwing en voor zich sprekende voorbeelden. Zorg dat je bij de kiezer in zijn achtertuin komt. Dat raakt.

Uitslag verkiezing wordt grotendeels bepaald door de landelijke politiek  
2.
       Waarneming: kiezers op de landelijke politiek zullen historisch gezien vaak op dezelfde partij stemmen.  Hoe meer je je laat zien en horen, hoe meer stemmen je zult winnen. Dit komt vaak doordat een duidelijke lokale aansprekende visie ontbreekt, zie onder punt 1. 
Oplossing: Als men dit kan doorbreken, door met veel duidelijkere communicatie de burger direct raken, zal men lokaal wel in beweging willen komen. Lokaal belang staat immers dichter bij de kiezer.

Wie de meeste aandacht genereert, heeft de grootste kans op de meeste stemmen
3.
       Waarneming: twee weken voor de verkiezingen plakt men grote posters met een of andere grijze kop op een billboard zonder een argument en denkt dat is het dan. Dezelfde partijleden lopen dan op een regenachtige winkeldag nog een rondje in het dorp en delen wat nutteloze prullen uit bij een kraampje, wederom zonder de leuke en duidelijke centrale partijboodschap. Hier en daar een zuinige advertentie zonder inhoud en weer die bekende posterkop erbij. Daar bereik je de kiezer, vooral onder de dertig dus nooit meer mee. 
Oplossing: duidelijk aansprekende partijboodschap op de site kort en bondig neerzetten. Ieder partijlid heeft visitekaartjes op zak met de partijboodschap en een verrassing op dat kaartje. Die verrassing staat op je site, op je blog, op Facebook, op twitter. Je deelt deze overal waar je komt, twee maanden van te voren uit. Mensen houden van verrassingen. Trigger ze dus. Deze boodschap kun je breed delen door een paar zinvolle blogs, maximaal 400 woorden, te delen via Facebook en Twitter. Bedenk met Twitter dat de groep lezers in de ochtend, de middag en de avond duidelijk kunnen verschillen. Ook doordeweeks en het weekend zal andere groepen lezers trekken. Professioneel herhalen is dus een must. Leg hierin de uitdaging dat het publiek de boodschap voor jou wil gaan delen. Maak je boodschap leuk. Zorg steeds dat het kort en krachtig blijft. Een leuke boodschap kan men onthouden en blijft dan beter hangen.

Claim herkenbare speerpunten
4.
       Waarneming: weinig herkenning in de speerpunten. “Werken aan welzijn” klinkt geweldig, maar als je naar de toelichting zoekt, verzand je in een dik boekwerk. Herkenbaar zijn de personen die in de raad zitten amper. Nummer twee op de lijst zal nagenoeg niemand herkennen, laat staan waar hij/zij voor staat.
Oplossing: Een drietraps raket werkt geweldig, korte kreet die trekt, tweede stap die korte toelichting geeft en de derde stap is voor een ieder die de complete onderbouwing wil lezen. Maak de boodschap die lokaal echt binnenkomt, tastbaar en leuk. Vooral bij dat laatste zal men sneller genegen zijn de boodschap voor jouw partij te gaan delen. Je wilt immers de ander deelgenoot maken omdat dit ook goed voor jou is als kiezer.  Zorg voor een duidelijke vergelijking op jouw site waarom jouw partij het beter doet dan de andere partijen. Vergelijken op onderwerp met de andere partijen is behoorlijk sterk en ingeburgerd in de reclamewereld. Pas een gratis lokale stemwijzer toe van de lokalestemwijzer.nl. Een complete vergelijking door een onafhankelijke partij bijvoorbeeld een uitgever kan ook sterk zijn, echter dan mis je de emotionele onderbouwing die jij als partij wel op de partijsite kunt laten plaatsen.

Sluit aan bij wat nu leeft in de plaats onder de burgers
5.
       Waarneming: partijpunten raken het publiek onvoldoende blijkt telkens weer. Door onbekendheid en het blijft niet makkelijk hangen. De betrouwbaarheid en gebleken uitvoering van in het verleden gedane beloftes zijn niet terug te vinden.
Oplossing: Maak je partijpunten tastbaar en vooral leuk zoals eerder genoemd. Maak het deelbaar. Ga de dialoog aan. Maak jezelf bereikbaar. Onderbouw je betrouwbaarheid door in het verleden gedane beloftes te hernoemen met het bereikte resultaat. Zorg dat dit ook direct op de site terug te vinden is.

Laat ook na de verkiezing van je horen, beloon je kiezer, maak deze fan van je partij.
6.
       Waarneming: na de verkiezingen viert menig partij gelijk zijn eigen feestje en zijn de gedane beloftes al weer vergeten, onder het mom van samenwerken is compromissen maken. 
Oplossing: laat zien dat je blij bent met de mensen die op jou gestemd hebben.  Als het goed is, heb je die meer in beeld gekregen door Facebook en Twitter. Ineens is je aanhang bekend, geen anonieme stemmers meer. Geen leden van de partij, wel stemmers in beeld. Maak ze fan! Zo kun je contact houden met je (partij) volgers. Daar kun je ook tussentijds in de politieke periode steeds weer een beroep op doen. Zonder dat men lid is, komt toch de kiezer in beeld als je een goed social media beleid voert. En blijf contact houden met je kiezer. Over vier jaar gaat deze weer stemmen, wellicht op de partij waar deze het meeste van verneemt. Beloon de kiezer, dit kan nog makkelijker als deze je fan is.

In Barneveld kan ik  niet één politicus opnoemen die social media echt toepast.
7.
       Waarneming: Een paar tweets, een persartikel in de krant over het partijprogramma. Een poster op een billboard en dan stopt het. Geen tastbare opbouw, niets van dat alles, want verkiezingen daar begin je pas twee weken van tevoren aan, zoals je het altijd gedaan hebt. Tja, dan verandert er niets, als jouw partij en de partijpersoon niet verandert. Voorbeeld: ik probeerde een politicus te bewegen dat hij op Twitter zijn beleid op dat moment even zou profileren. Het antwoord wat ik kreeg was “onder welke steen heb jij de afgelopen week gelegen?” Voor een politicus een enorme schadepost. Je zet een volger,  misschien wel een kiezer te kakken, terwijl je eigen boodschap niet verder komt dan je foto op een poster of een aanhanger met de partijnaam.  
Oplossing: duidelijk partijboodschap in beeld brengen. Telkens weer. Niet iedereen leest op hetzelfde moment je boodschap via social media. Kracht van de herhaling. Tussentijds mag een kleine toevoeging de boodschap scherper stellen. Triggers in je boodschap, lok ze naar je site. Laat ze deelnemen. Betrek de kiezer bij je site, daag deze uit. Zeg wanneer je waar te vinden bent, welke actie je hebt. Dan gaat de kiezer op je stemmen.

Als alle partijen meedoen vorm je als gemeente één groot digitaal politiek portal.
De eerste reacties zijn er van de lokale politici, we zetten de jongerenafdeling er op. Net of die het wel begrijpen! Jong zijn is geen garantie op succes met SoMe. Als die het begrepen hadden, dan had je al een succesvol politiek SoMe beleid. Dan had je die kans al gepakt. Niemand heeft echt wat in Barneveld. Neem een specialist in de arm die weet hoe het werkt. Kijk naar Amerika, die begrijpen het. Maak een bereikbaar doel in overleg met je SoMe specialist. Dat plan loopt synchroon mee met het traditionele verkiezingsprogramma. SoMe is een extra manier ernaast en nauw aansluitend op het huidige programma.

Een paar reacties van burgers en ondernemers zijn:
Verder als folders uitdelen met hun belang komen politici niet.

Koes, waar maak je je druk om? Helpt toch niets, niemand luistert er.
Politici luisteren toch niet naar mij, ook niet naar jou. 
Politici weten niet wat er bij mij speelt.
Journalisten zijn er nog niet aan toe om het medium SoMe breed toe te passen.
Je steekt je kop boven maaiveld uit, daar houden in de politiek niet van, pas maar op.
Partijen smeren elkaar toch stroop op de mond want ze zijn veroordeeld tot elkaar.
Contact met de burger ontbreekt: ik steek er geen tijd meer in, ik stem niet meer.

Livestream video en twitterscherm op debatavonden
Op de plaatselijke verkiezingsdebatavonden zou het stimulerend zijn een extra presentatiescherm met alle tweets met hashtag #bk14 of #0342gr en een live videostream te plaatsen voor de thuisblijvers. Dit goed ondersteunen in de media. Dan krijg je wellicht wat meer betrokkenheid. 


Ik zou zeggen, na het lezen van dit blog, laat het diep doordringen en pak die kans voor extra stemmers!

dinsdag 14 januari 2014

Branchecriticus speelt de bal op de persoon, als een bedrijf verder goed functioneert

De bal op de zaak spelen is mij geleerd, niet op de persoon. Een vrij zwaar middel. Toch heb ik in het afgelopen jaar een verandering gezien dat de bal op de persoon spelen meer resultaat op kan leveren. Zeker als een bedrijf goed functioneert en een bepaalde persoon zaken al of niet bewust traineert. Dan moet je niet een bedrijf op de korrel nemen, maar de persoon die fatsoenlijk zaken doen belemmert.

Waarom doen mensen op deze wijze vaak onbekwaam zaken? Helaas vaak vanuit persoonlijk ego gestuurd. Ze staan op een voetstuk, de arrogantie straalt er vaak af. Ze denken dat ze onaantastbaar zijn. Of ze zijn bang voor de echte confrontatie of dat bonussen in gevaar komen als ze falen moeten toegeven. 

Wat als men deze manier van zaken doen niet wil bespreken of corrigeren? Dan ook maar persoonlijk aanvallen op hun gevoerde beleid. Wel zo eerlijk. Zo komt een goed bedrijf nauwelijks onder vuur te liggen. Een mooi voorbeeld van toepassen van deze strategie is de controverse Baas van T-Mobile. Hij speelt sinds korte tijd met succes op de persoon.

De zakelijke bal op de persoon spelen. Dat zijn pittige gevolgen via de sociale media en Google. Google zal deze artikelen snel oppakken en aan de bewuste persoon koppelen die hun macht verkeerd gebruiken. Vaak brengt men onnodige schade toe aan het imago van het bedrijf waar men voor werkt en uiteindelijk aan de klant. Door deze manier van zaken doen duidelijk te benoemen, verwacht ik dat men sneller tot inkeer komt of uiteindelijk noodgedwongen van positie zal veranderen. Er wordt immers meer ruchtbaarheid gegeven hoe iemand werkelijk functioneert. Een ieder, de collega's, de mensen onder en boven de persoon, zien hoe deze werkelijk in de praktijk zaken doet. Het blijft niet meer verborgen.  

De eerste persoon die ik op de korrel neem is Hidde Coebergh directeur hypotheken #ING Nederland. 

Waarom? ING wilde graag zaken doen met Van Koesveld. Dus ging mijn bedrijf door de mallemolen van de controle bij de ING en daar kwam ik  heel snel goed uit. Echter toen ik het zwaar achterhaalde samenwerkingscontract publiekelijk onder vuur nam, werd door Hidde Coebergh het vertrouwen in Van Koesveld per direct opgezegd. Uiteraard heb ik mijn kritiek onderbouwd. We hebben het hier over keiharde zakelijke feiten waarbij zelfs de wet overtreden wordt, zie mijn analyse. En Coebergh kan zich permitteren dit af te doen onder het mom dat reeds 2.200 collega-TP's dit wurgcontract wel ondertekend hebben. Schandalig dat deze mensen de macht hebben om goede ondernemers te hinderen in het correct zaken doen. Ik ben benieuwd hoe lang Hidde Coebergh deze manier van werken kan volhouden. Het beleid van deze man past niet in de veranderende financiële wereld.


maandag 6 januari 2014

Zorgverzekeraars verspillen half miljard aan reclame

Zorgverzekeraars moeten reclamegelden direct besteden aan fraudebestrijding.

Verzekerd bij X, einde van het jaar toch maar even bellen of het beter of voordeliger kan. “Nee, aan de premie kunnen we helaas niets doen.” Dus maar vergelijken op de diverse sites en overstappen naar verzekeraar Y. Volgende dag de verzekeringspasjes al in huis. Dus verzekeraar X opgezegd. Binnen 2 dagen werden we gebeld. “Het spijt ons dat u opgezegd heeft en we willen u alsnog enige korting aanbieden, want dat vond u toch belangrijk?” Verbaasd, maar goed, Y weer opgezegd en terug bij de basis, wel met 7% extra korting. Dit voorbeeld geeft weer hoe tijd en geld weer nutteloos verspild worden. De klant heeft de korting alsnog gekregen. Wat een prutswerk.


541 miljoen!!! is er aan reclamegelden, van uw premie, over de balk gegooid. Deel dat op ongeveer 6.000.000 betalende verzekerden. U betaalt even €90 per polis om zorgverzekeraars hun reclamespelletje te laten spelen, terwijl men amper overstapt. Dit terwijl de premie nauwelijks kan zakken volgens de verzekeraars. O, wat worden we weer beetgenomen.

Tel daarbij het fraudebedrag in de zorg bij op. In december 2013 verscheen het  NZA rapport Volgens de Telegraaf is de meest conservatieve schatting van dit rapport al snel boven de €700.000.000. Per betalende polis €110. Simpel rekenen, we betalen dus €200 per jaar teveel aan zakkenvullers in de verzekeringsbranche en reclame-egotrippers bij verzekeraars. 

Het is een legitieme eis aan directies die onze gelden beheren, dat zij deze gelden besteden aan fraudebestrijding  i.p.v. nutteloze reclame, dit alleen om je eigen ego op te poetsen. Die keiharde fraudebestrijding zou vele malen beter overkomen bij het publiek. Iedereen wil verzekerd zijn bij een verzekeraar met de beste fraudebestrijding. Die kan immers de laagste premie hanteren. Je hoeft dan niet eens meer reclame te maken. Publiek zal vanzelf op de beste fraudebestrijder afkomen. Zo maak je een punt van echte zorg. Helaas, zal wel een droom blijven. Verzekeraars blijven rot in elkaar zitten. Jammer, weer een zwaar gemiste kans om vertrouwen te herwinnen.