vrijdag 18 mei 2012

Hypotheeklening aflossen is altijd goed, minder zorgen bij tegenslag.


Een hypotheeklening aflossen is altijd goed. Dat geeft rust. Vooral als het financieel even tegen zit. Alle seinen wijzen erop dat het "even" tegen gaat zitten.

D
e hypotheekrenteaftrek. Het is na jaren van een voortsudderende discussie, ineens een hot item: waar het voor veel partijen tot voor kort nog geheel onbespreekbaar was, ligt het vizier nu vol op het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Als de plannen van het Lenteakkoord de verkiezingen overleven, dan moet je vanaf 2013 een nieuwe hypotheek helemaal aflossen. Je krijgt alleen nog hypotheekrenteaftrek als je de lening volledig aflost door een annuïteiten hypotheek te gebruiken. De gevolgen voor de netto maandlast van een hypotheek, ten opzichte van nu, zijn groot. 

De huizenprijzen zullen verder dalen.
 Op korte termijn is een huis kopen minder betaalbaar geworden. Gevolg hiervan is dat het aantal potentiële kopers voor een woning verder omlaag gaat. Hierdoor kan de huizenprijs nog verder dalen. Dit merk je niet echt, zolang je niet gedwongen wordt om je woning te verkopen in de komende tijd. Moet je verkopen, dan loop je het risico dat je blijft zitten met een restschuld.

Om niet afhankelijk te zijn van de verkoopprijs van je woning,
is het goed om af te lossen op je hypotheek. Er moet iets gebeuren met de schuldenlast die Nederland heeft opgebouwd. Vanaf 1996 is de hypotheekschuld in Nederland gestegen van 139 miljard naar 638 miljard euro in 2011. Jarenlang werd het voor consumenten steeds makkelijker om geld te lenen. Voor het huis, maar ook voor luxe zaken als de auto, de caravan, die wereldreis, flatscreens, etc. Met als onderpand vaak de woning.

De woning werd toch alleen maar meer waard, een gevoel van schijnzekerheid.
Aflossen op je hypotheek? Tegen de waardestijging van de woning viel niet op te sparen, dus waarom zou je? Sinds in 2007 de kredietcrisis uitbrak, weten we inmiddels wel beter. De prijs van een woning kan ook dalen.

Zorg voor een buffer. Als je nu een hypotheek hebt waarop je nauwelijks aflost, dan is de kans groot dat je hypotheek hoger is dan de waarde van je woning. Om dit tegen te gaan is het goed als je extra gaat aflossen op je hypotheek, of in ieder geval geld spaart om de restschuld van de woning af te kunnen lossen als het nodig is. Dat moet natuurlijk wel kunnen. Zorg er in ieder geval voor dat je altijd een buffer spaargeld hebt om tegenvallers op te kunnen vangen.

Beslissing baseren op belastingvoordelen is erg gevaarlijk en naïef.
De beslissing of je wel of niet gaat aflossen op je hypotheek, moet je niet baseren op belastingvoordelen. Deze zijn er, maar zoals je kunt zien de afgelopen tijd; ze kunnen ook verdwijnen. Je adviseur kan je in ieder geval helpen om de juiste keuze te maken in jouw persoonlijke situatie.

Leningen moet je alleen aangaan als je ze echt nodig hebt.
Het is goed om je schulden af te lossen. Dat zorgt ervoor dat je flexibel blijft. Aflossen op je schulden is eigenlijk altijd goed, want de goedkoopste lening is nog altijd geen lening.

vrijdag 11 mei 2012

ASR belazert mijn klant voor €4.952,58 met een woekerpolis

Ken jij deze promotiefilmpjes over het ABC spaarplan nog? Porsche. Golfer.

In 2000 vierde ASR de 500.000e polis.

De nieuwste woekerpolisclip van Drukwerk, Harry Slinger

Op 10 mei 2012 kom ik bij een relatie voor financieel advies.
Deze relatie is teleurgesteld in de waarde-opgave van haar polis ABC van ASR, eerder AMEV. Mij is gevraagd of het verstandig is deze nu af te kopen, daar ze het geld goed kan gebruiken. Terug op kantoor heb ik via het ASR Cockpit systeem de polis bekeken. Hierbij komen de volgende cijfers naar voren in euro's.

€22.106,58
contractwaarde = waardeopgave

€- 1.498,62 af: niet uit te keren sterftewinst en afkoopwinst
€-    576,96 af: beleggingsresultaat
€20.031,00 afkoopwaarde
€17.154,00 gemaximeerde afkoopwaarde = uitkering

Dit laatste bedrag is het bedrag wat ASR conform de prehistorische achterhaalde voorwaarden wil uitkeren. Het verschil tussen afkoopwaarde en gemaximeerde afkoopwaarde, is € 2.877, steekt ASR, volgens de medewerker Edwin V., in eigen zak! 


Het bedrag €17.154 wil ASR uitkeren op een polis met een contractwaarde van €22.106,58.
Een verschil van €4.952,58 wat ASR voor het grootste deel achteroverdrukt, tenminste volgens de opgave medewerker. Bij herhaling van deze opmerking bevestigde hij dit dat dit naar ASR ging! Dit is in strijd met het flankerend beleid waarbij is afgesproken dat er geen afkoopkosten in rekening worden gebracht. In de voorwaarden is niet terug te vinden dat dit ten goede komt aan de overige deelnemers. Het is in strijd met het klantgericht handelen wat de overheid met nadruk als eis aan de financiele branche heeft gesteld. Uiteraard begrijp ik dat de discussie over sterftewinst er is. Klanten begrijpen dit minder. De rest van de woekerkosten moet zeker betaalbaar gesteld worden. Gemakshalve ga ik voorbij aan de veel te hoge kosten o.a. voor de risicoverzekering in rekening zijn gebracht. 

Uitkering pas een jaar later!
Tot slot maakt ASR ook na afloop van de polis nog eens misbruik door deze polis een jaar na afloopdatum pas betaalbaar te stellen. Terwijl deze vaak gebruikt moet worden om een hypotheek af te lossen,  bij ingang pensioendatum, of voor startdatum van de studie van de kinderen. Uiteindelijk wordt aan het einde van een pool, per  kalenderjaar de polis pas in mei daarop betaalbaar gesteld. Is dat nog van deze tijd?

De polisgegevens zijn:

01-06-1991 ingangsdatum
31-06-2014 expiratiedatum
31-05-2015 uitkeringsdatum
€68,07 maandpremie

Deze zaak is actueel vanaf mei 2012 en wij geven ASR de kans dit te herstellen. Intussen is via Twitter de nodig publicatie geweest waarbij o.a. de Telegraaf, een paar journalisten en Tweede Kamerleden geïnformeerd zijn. Wij houden u op de hoogte.

Natuurlijk is alles volgens de "oude" voorwaarden. Dat zijn de ondoorzichtige kosten die ze in rekening mogen brengen ook. Nergens is een TER te vinden. Toch hebben we het over woekerpolissen en dat dit gecompenseerd moet worden. Het is in het vak bekend dat spaarkassysteem volgens het tontinestelsel werkt. Ik vind dat deze  voorwaarden achterhaald zijn om bij voortijdig beëindigen de opgebouwde sterftewinst niet uit te keren aan de deelnemer. Daar wordt niemand echt slechter van. De doorlopende polissen hebben immers kans op gelijke dan wel meer sterftewinst. Dit komt bij de consument als eerlijker over. Het 
niet uit te keren beleggingsresultaat is niet uit te leggen aan de consument. 

Nog wat openstaande zaken over het product ABC van ASR
Waarom is het laatste maandbericht een half jaar oud? Is inmiddels hersteld. 22/05/2012
Waarom klopt de fondsbeheerder BNP niet? Is inmiddels hersteld. 22/05/2012
Waarom wordt er geen TER vermeldt?
Waarom is het fonds niet zelfstandig, het staat op de balans van ASR? Welk risico?
Waarom is er geen AFM toezicht op deze pool? Normaal bij beleggingsfondsen?

Link deelnemende verzekeraars flankerend beleid

Het voorlopig resultaat 

Na artikel in de Telegraaf ben ik uitgenodigd door directie van ASR, Boudewijn van Uden, Luuk de Vos en Arthur Arbouw voor een persoonlijk onderhoud op . Er is toegegeven dat de ASR medewerker foute informatie heeft verstrekt. Uiteraard de vraag vanuit ASR of deze ophef nodig was. Ja, je komt er niet doorheen als je klachten hebt bij ASR. ASR is een trage stroperige organisatie, waarbij de directie veelal onbereikbaar blijkt te zijn. En dus nu aan tafel bij de directie.

De basis, zeer slechte communicatie rondom het ABC Spaarplan en daardoor veel onduidelijkheid, zal opgepakt worden. Het product ABC Spaarplan zal duidelijk gecommuniceerd gaan worden, zodat de informatie duidelijk aansluit bij de behoefte en onduidelijkheid wordt voorkomen. Met name het ontbreken van duidelijkheid over de kosten moet verbeterd worden.

Het afkopen komt vaak voor doordat deelnemers ongerust zijn over de waarde van de beleggingen. Veiligstellen is nu niet mogelijk en daardoor overweegt men afkopen. ASR zal de mogelijkheid van waarde veiligstellen in de laatste contractperiode bekijken of dit te realiseren is. Dit veiligstellen van de opgebouwde waarde wordt bij Aegon (Koersplan) ook aangeboden als 80% van de looptijd verstreken is.

November 2012  

Luuk de Vos en Arthur Arbouw willen langs komen om het vervolg toe te lichten. Nutteloos, mijn reactie. Kost te veel tijd. Kan efficiënter. Dan een schrijven stellen ze voor. Nee, niet acceptabel. Ik wil een conference call. Schrijven is te eenzijdig. Conference call op 19/11/2012. Technisch zou veiligstellen wel mogelijk zijn, maar zou één miljoen kosten. Die investering wil men niet doen omdat de helft van de polissen al beëindigd is. Hm, lage investering per polis om het veilig te stellen, maar de verzekeraar kiest wederom voor eigen belang ipv klantbelang.  Dus blijft het mijn verhaal overeind dat de klant een groot beleggingsrisico loopt in de laatste jaren van zijn polis en dat ASR er wel wat aan kan doen, maar eigenlijk de makkelijkste weg kiest door andere prioriteiten te stellen. Zet het maar op papier en ik zie het wel tegemoet.
Wordt vervolgd.