dinsdag 9 december 2014

Hersteladvies of afbraakadvies bij de Allianz-woekerpolis?

Woekerspel met te hoge premies
De dure overlijdensrisicoverzekering hoort niet in een beleggingspolis thuis. Dus wordt deze er nu uit gehaald onder het mom van hersteladvies en eventueel apart gesloten. Dan begint wederom het woekerspel met de veel te hoge premies.

Verzekeraars niets geleerd?
Verzekeraars maken bij herhaling weer misbruik, nu om zonder gezondheidsvragen een veel hoger tarief te vragen voor de aangeboden overlijdensrisicoverzekering. Dit onder het mom van als het je niet bevalt, sluit je deze maar elders. Dit heb ik in deze case hieronder belicht. En zo lijken verzekeraars nog steeds niet doordrongen te zijn van het feit dat een zuiver hersteladvies voor de consument doorslaggevend is voor het herstel van het vertrouwen in de financiële branche.

De case:
  • Man, gehuwd, geboren  08-10-1976 beroep accountant zonder PSW voorziening
  • Lijfrentepolis ingang 30-09-2006, einddatum 30-09-2036 als basisvoorziening voor pensioen
  • Premie €1.200 jaar inclusief OverlijdensRisicoVerzekering (ORV) €160.000 tegen ingebouwde stijgende premie. 
  • Belegging Obligatiefonds met 3% garantie bij Allianz.
Meer inleg, meer resultaat
In 2014 betaalt de klant in deze polis €1.200 inclusief €226 ORV premie welke jaarlijks stijgend is. De klant krijgt een hersteladvies waarbij de te dure stijgende ORV premie van €226 uit de jaarlijkse storting van €1.200 wordt gehaald. Hiermee wordt er een grotere inleg in het spaardeel bereikt.

Risicoverzekering apart berekenen
Dit betekent dat de klant de risicoverzekering  boven op de jaarlijkse inleg kan gaan sluiten om deze dekking van €160.000 in stand te houden. Hierdoor neemt het spaardeel aanmerkelijk toe, hetgeen in een hoger doelkapitaal resulteert. Bij het
hersteladvies van Allianz krijgt de klant zelfs een voorstel voor een iets lagere overlijdensverzekering €153.427 tegen een gelijkblijvend tarief van €432 per jaar zonder gezondheidsvragen. De klant ervaart dit niet als een hersteladvies, maar als een `afbraakadvies`. Immers de ORV premie verdubbelt bijna.

Allianz weigert aanbieding voordelige tarief zonder gezondheidsvragen
Allianz verdedigt zich door te stellen dat dit een gelijkblijvend tarief is zonder gezondheidsvragen. Op de vergelijkingssite van de
Hypotheekbond komt het laagste tarief neer op €209 per jaar. Nog niet de helft van het voorstel van Allianz! En Allianz zelf komt ook voor op de vergelijking met een premie van €227 per jaar. Aanmerkelijk goedkoper dan de voorgestelde €432. Op mijn vraag aan Allianz, is dit reëel om zo’n hoog tarief er neer te leggen terwijl het goedkope tarief ook in huis is, is het antwoord, “Dan heb je wel gezondheidsvragen. Je mag deze verzekering ook elders sluiten.”

Is het AFM rapport hierover duidelijk genoeg?
In het AFM rapport nazorg beleggingsverzekeringen, pagina 31 staat nadrukkelijk dat de verzekeraar een voorstel moet doen zonder aanvullende gezondheidsvragen. Daarnaast staat er dat er geen belemmeringen opgeworpen mogen worden. Een sterk verhoogd tarief om de klant te stimuleren deze elders te sluiten, is volgens mij een sterke belemmering en derhalve niet toegestaan. Ik heb de AFM op 8 december 2014 om opheldering is deze case gevraagd. Het antwoord zal hier gepubliceerd worden. 

Tekst AFM rapport
Medische waarborgen
"Een van de wijzigingen die klanten naar aanleiding van een hersteladvies doorvoeren is het los sluiten van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering (in plaats van gekoppeld aan de beleggingsverzekering). De AFM ontvangt nog steeds signalen dat verzekeraars bij het los sluiten van de overlijdensdekking bij dezelfde maatschappij, medische waarborgen vragen. Bij een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij dezelfde verzekeraar gaat de AFM er vanuit dat dit zonder nieuwe medische waarborgen geschiedt. Dit is onderdeel van het flankerend beleid. Ook hier geldt dat klanten niet onnodig belemmerd mogen worden bij hun poging om dichterbij hun doelkapitaal te komen. De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld."

Naar kennis en inzicht op het moment van schrijven op 9 december 2014 gepubliceerd. Nico van Koesveld is branchecriticus en financieel adviseur in Barneveld. Reactie ook welkom via nico@koesveld.nl

12-12-2014
Contact gehad met de AFM. Afdeling communicatie en van de projectgroep, nazorg beleggingsverzekeringen. De case doorgenomen en mijn zorg gedeeld dat een te hoog marktconform tarief voor ORV belemmerend is en in strijd is met het flankerend beleid. Van Koesveld legt hersteladvies van Allianz op dit moment stil omdat zij niet mee kan werken aan een hersteladvies waarover onduidelijkheid is over onacceptabele aanbod van de verzekeraar. De AFM pakt dit signaal op en zeggen toe eind volgende week contact hierover met ons te houden over het verloop.   


19-12-2014
AFM kwam belafspraak na, maar ik kan niet verder. Dezelfde persoon van nazorg beleggingsverzekeringen kon helaas geen andere mededelingen doen dat dat ze er mee bezig waren. Ik kan dus nog geen hersteladvies geven. Ik heb gemeld dat ik graag op korte termijn uitsluitsel wil hebben, omdat ook Allianz dit afwacht alvorens iets in beweging te komen. Dit is de AFM duidelijk. Blijft raar dat Reaal wel de fatsoensnormen bij een hersteladvies op kan brengen en Allianz het af laat weten terwijl de tekst van het Flankerend beleid er duidelijk over is. Hierbij nog een keer: "De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld." 

Mijn vraag: waar blijft dit optreden? Het is toch duidelijk? Dit kost onnodig tijd en dus geld, mijn geld.

maandag 6 januari 2014

Zorgverzekeraars verspillen half miljard aan reclame

Zorgverzekeraars moeten reclamegelden direct besteden aan fraudebestrijding.

Verzekerd bij X, einde van het jaar toch maar even bellen of het beter of voordeliger kan. “Nee, aan de premie kunnen we helaas niets doen.” Dus maar vergelijken op de diverse sites en overstappen naar verzekeraar Y. Volgende dag de verzekeringspasjes al in huis. Dus verzekeraar X opgezegd. Binnen 2 dagen werden we gebeld. “Het spijt ons dat u opgezegd heeft en we willen u alsnog enige korting aanbieden, want dat vond u toch belangrijk?” Verbaasd, maar goed, Y weer opgezegd en terug bij de basis, wel met 7% extra korting. Dit voorbeeld geeft weer hoe tijd en geld weer nutteloos verspild worden. De klant heeft de korting alsnog gekregen. Wat een prutswerk.


541 miljoen!!! is er aan reclamegelden, van uw premie, over de balk gegooid. Deel dat op ongeveer 6.000.000 betalende verzekerden. U betaalt even €90 per polis om zorgverzekeraars hun reclamespelletje te laten spelen, terwijl men amper overstapt. Dit terwijl de premie nauwelijks kan zakken volgens de verzekeraars. O, wat worden we weer beetgenomen.

Tel daarbij het fraudebedrag in de zorg bij op. In december 2013 verscheen het  NZA rapport Volgens de Telegraaf is de meest conservatieve schatting van dit rapport al snel boven de €700.000.000. Per betalende polis €110. Simpel rekenen, we betalen dus €200 per jaar teveel aan zakkenvullers in de verzekeringsbranche en reclame-egotrippers bij verzekeraars. 

Het is een legitieme eis aan directies die onze gelden beheren, dat zij deze gelden besteden aan fraudebestrijding  i.p.v. nutteloze reclame, dit alleen om je eigen ego op te poetsen. Die keiharde fraudebestrijding zou vele malen beter overkomen bij het publiek. Iedereen wil verzekerd zijn bij een verzekeraar met de beste fraudebestrijding. Die kan immers de laagste premie hanteren. Je hoeft dan niet eens meer reclame te maken. Publiek zal vanzelf op de beste fraudebestrijder afkomen. Zo maak je een punt van echte zorg. Helaas, zal wel een droom blijven. Verzekeraars blijven rot in elkaar zitten. Jammer, weer een zwaar gemiste kans om vertrouwen te herwinnen.