dinsdag 9 december 2014

Hersteladvies of afbraakadvies bij de Allianz-woekerpolis?

Woekerspel met te hoge premies
De dure overlijdensrisicoverzekering hoort niet in een beleggingspolis thuis. Dus wordt deze er nu uit gehaald onder het mom van hersteladvies en eventueel apart gesloten. Dan begint wederom het woekerspel met de veel te hoge premies.

Verzekeraars niets geleerd?
Verzekeraars maken bij herhaling weer misbruik, nu om zonder gezondheidsvragen een veel hoger tarief te vragen voor de aangeboden overlijdensrisicoverzekering. Dit onder het mom van als het je niet bevalt, sluit je deze maar elders. Dit heb ik in deze case hieronder belicht. En zo lijken verzekeraars nog steeds niet doordrongen te zijn van het feit dat een zuiver hersteladvies voor de consument doorslaggevend is voor het herstel van het vertrouwen in de financiële branche.

De case:
  • Man, gehuwd, geboren  08-10-1976 beroep accountant zonder PSW voorziening
  • Lijfrentepolis ingang 30-09-2006, einddatum 30-09-2036 als basisvoorziening voor pensioen
  • Premie €1.200 jaar inclusief OverlijdensRisicoVerzekering (ORV) €160.000 tegen ingebouwde stijgende premie. 
  • Belegging Obligatiefonds met 3% garantie bij Allianz.
Meer inleg, meer resultaat
In 2014 betaalt de klant in deze polis €1.200 inclusief €226 ORV premie welke jaarlijks stijgend is. De klant krijgt een hersteladvies waarbij de te dure stijgende ORV premie van €226 uit de jaarlijkse storting van €1.200 wordt gehaald. Hiermee wordt er een grotere inleg in het spaardeel bereikt.

Risicoverzekering apart berekenen
Dit betekent dat de klant de risicoverzekering  boven op de jaarlijkse inleg kan gaan sluiten om deze dekking van €160.000 in stand te houden. Hierdoor neemt het spaardeel aanmerkelijk toe, hetgeen in een hoger doelkapitaal resulteert. Bij het
hersteladvies van Allianz krijgt de klant zelfs een voorstel voor een iets lagere overlijdensverzekering €153.427 tegen een gelijkblijvend tarief van €432 per jaar zonder gezondheidsvragen. De klant ervaart dit niet als een hersteladvies, maar als een `afbraakadvies`. Immers de ORV premie verdubbelt bijna.

Allianz weigert aanbieding voordelige tarief zonder gezondheidsvragen
Allianz verdedigt zich door te stellen dat dit een gelijkblijvend tarief is zonder gezondheidsvragen. Op de vergelijkingssite van de
Hypotheekbond komt het laagste tarief neer op €209 per jaar. Nog niet de helft van het voorstel van Allianz! En Allianz zelf komt ook voor op de vergelijking met een premie van €227 per jaar. Aanmerkelijk goedkoper dan de voorgestelde €432. Op mijn vraag aan Allianz, is dit reëel om zo’n hoog tarief er neer te leggen terwijl het goedkope tarief ook in huis is, is het antwoord, “Dan heb je wel gezondheidsvragen. Je mag deze verzekering ook elders sluiten.”

Is het AFM rapport hierover duidelijk genoeg?
In het AFM rapport nazorg beleggingsverzekeringen, pagina 31 staat nadrukkelijk dat de verzekeraar een voorstel moet doen zonder aanvullende gezondheidsvragen. Daarnaast staat er dat er geen belemmeringen opgeworpen mogen worden. Een sterk verhoogd tarief om de klant te stimuleren deze elders te sluiten, is volgens mij een sterke belemmering en derhalve niet toegestaan. Ik heb de AFM op 8 december 2014 om opheldering is deze case gevraagd. Het antwoord zal hier gepubliceerd worden. 

Tekst AFM rapport
Medische waarborgen
"Een van de wijzigingen die klanten naar aanleiding van een hersteladvies doorvoeren is het los sluiten van een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering (in plaats van gekoppeld aan de beleggingsverzekering). De AFM ontvangt nog steeds signalen dat verzekeraars bij het los sluiten van de overlijdensdekking bij dezelfde maatschappij, medische waarborgen vragen. Bij een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij dezelfde verzekeraar gaat de AFM er vanuit dat dit zonder nieuwe medische waarborgen geschiedt. Dit is onderdeel van het flankerend beleid. Ook hier geldt dat klanten niet onnodig belemmerd mogen worden bij hun poging om dichterbij hun doelkapitaal te komen. De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld."

Naar kennis en inzicht op het moment van schrijven op 9 december 2014 gepubliceerd. Nico van Koesveld is branchecriticus en financieel adviseur in Barneveld. Reactie ook welkom via nico@koesveld.nl

12-12-2014
Contact gehad met de AFM. Afdeling communicatie en van de projectgroep, nazorg beleggingsverzekeringen. De case doorgenomen en mijn zorg gedeeld dat een te hoog marktconform tarief voor ORV belemmerend is en in strijd is met het flankerend beleid. Van Koesveld legt hersteladvies van Allianz op dit moment stil omdat zij niet mee kan werken aan een hersteladvies waarover onduidelijkheid is over onacceptabele aanbod van de verzekeraar. De AFM pakt dit signaal op en zeggen toe eind volgende week contact hierover met ons te houden over het verloop.   


19-12-2014
AFM kwam belafspraak na, maar ik kan niet verder. Dezelfde persoon van nazorg beleggingsverzekeringen kon helaas geen andere mededelingen doen dat dat ze er mee bezig waren. Ik kan dus nog geen hersteladvies geven. Ik heb gemeld dat ik graag op korte termijn uitsluitsel wil hebben, omdat ook Allianz dit afwacht alvorens iets in beweging te komen. Dit is de AFM duidelijk. Blijft raar dat Reaal wel de fatsoensnormen bij een hersteladvies op kan brengen en Allianz het af laat weten terwijl de tekst van het Flankerend beleid er duidelijk over is. Hierbij nog een keer: "De AFM zal hard optreden indien zij signalen ontvangt dat er ten onrechte nieuwe medische waarborgen worden gesteld." 

Mijn vraag: waar blijft dit optreden? Het is toch duidelijk? Dit kost onnodig tijd en dus geld, mijn geld.

zaterdag 25 januari 2014

Gemeenteraadsverkiezing: kiezers jou laten vinden en aan jouw partij verbinden.Van verkiezingen 1.0 naar 2.0 in 2014

Gemeenteraadsverkiezing is vaak zo saai en voorspelbaar,
2 weken voor de kiesdatum worden politici wakker en na de verkiezing hoor je niets meer. Partijen zijn het contact met de kiezers alweer verloren. Wat ouderwets in deze hypermoderne snelle tijd. Dit kan ook tijdens de verkiezingstijd anders, dit kan beter. Hoe? Door SoMe toe te voegen aan de bestaande manier van kiezers werven. Ik zal de voorzet geven als social mediaondernemer.

Paar aandachtspunten
1.      Wat gaat jouw partij de kiezer geven? En hoe gaat de partij dat geven?
2.       Uitslag gemeenteraadsverkiezing wordt grotendeels bepaald door de landelijke politiek  
3.       Wie de meeste aandacht genereert, heeft de grootste kans op de meeste stemmen
4.       Claim herkenbare speerpunten
5.       Sluit aan bij wat nu leeft in de gemeente onder de burgers
6.       Laat ook na de verkiezing van je horen, beloon je kiezer
7.       In Barneveld kan ik niet één politicus opnoemen die social media echt toepast.

Wat gaat jou partij de kiezer geven? En hoe wordt dat gegeven?
1.       Waarneming: de politieke partij communiceert nauwelijks via SoMe. Er wordt een partijprogramma neer gelegd dat eenmalig de lokale krant haalt en dat is het dan. Twee weken voor de verkiezing wordt de aandacht met een bekende kop ingezet. Bijvoorbeeld een partijprogramma van de SGP hoeft men minder te communiceren, is van minder belang door de trouwe achterban. Andere partijen zullen hier meer en doorlopend aandacht op het partijprogramma moeten vestigen. Binnen de partij denkt men dat de boodschap na louter een artikel in de krant helder is, dat de kiezer wel naar de partijsite zal gaan.  Dan kom je op de site een programma tegen van ellenlange pagina’s. Kort en bondig is bijna niets te vinden. Hoe wil je dan die kiezer bereiken? Die gaat echt niet elk programma doorsnuffelen bij meerdere partijen. 
Oplossing: duidelijk partijprogramma met hooguit 5, liever 3 punten naar buiten brengen die direct voor zich spreken, die moeten je raken. Overige punten staan wel op je site. Deze punten vindt men terug op de partijsite met daarbij de toelichting op dat punt aangevuld met voorbeelden als link toegevoegd. Deze link kun je ook makkelijk verspreiden via social media. Keiharde beloftes met onderbouwing en voor zich sprekende voorbeelden. Zorg dat je bij de kiezer in zijn achtertuin komt. Dat raakt.

Uitslag verkiezing wordt grotendeels bepaald door de landelijke politiek  
2.
       Waarneming: kiezers op de landelijke politiek zullen historisch gezien vaak op dezelfde partij stemmen.  Hoe meer je je laat zien en horen, hoe meer stemmen je zult winnen. Dit komt vaak doordat een duidelijke lokale aansprekende visie ontbreekt, zie onder punt 1. 
Oplossing: Als men dit kan doorbreken, door met veel duidelijkere communicatie de burger direct raken, zal men lokaal wel in beweging willen komen. Lokaal belang staat immers dichter bij de kiezer.

Wie de meeste aandacht genereert, heeft de grootste kans op de meeste stemmen
3.
       Waarneming: twee weken voor de verkiezingen plakt men grote posters met een of andere grijze kop op een billboard zonder een argument en denkt dat is het dan. Dezelfde partijleden lopen dan op een regenachtige winkeldag nog een rondje in het dorp en delen wat nutteloze prullen uit bij een kraampje, wederom zonder de leuke en duidelijke centrale partijboodschap. Hier en daar een zuinige advertentie zonder inhoud en weer die bekende posterkop erbij. Daar bereik je de kiezer, vooral onder de dertig dus nooit meer mee. 
Oplossing: duidelijk aansprekende partijboodschap op de site kort en bondig neerzetten. Ieder partijlid heeft visitekaartjes op zak met de partijboodschap en een verrassing op dat kaartje. Die verrassing staat op je site, op je blog, op Facebook, op twitter. Je deelt deze overal waar je komt, twee maanden van te voren uit. Mensen houden van verrassingen. Trigger ze dus. Deze boodschap kun je breed delen door een paar zinvolle blogs, maximaal 400 woorden, te delen via Facebook en Twitter. Bedenk met Twitter dat de groep lezers in de ochtend, de middag en de avond duidelijk kunnen verschillen. Ook doordeweeks en het weekend zal andere groepen lezers trekken. Professioneel herhalen is dus een must. Leg hierin de uitdaging dat het publiek de boodschap voor jou wil gaan delen. Maak je boodschap leuk. Zorg steeds dat het kort en krachtig blijft. Een leuke boodschap kan men onthouden en blijft dan beter hangen.

Claim herkenbare speerpunten
4.
       Waarneming: weinig herkenning in de speerpunten. “Werken aan welzijn” klinkt geweldig, maar als je naar de toelichting zoekt, verzand je in een dik boekwerk. Herkenbaar zijn de personen die in de raad zitten amper. Nummer twee op de lijst zal nagenoeg niemand herkennen, laat staan waar hij/zij voor staat.
Oplossing: Een drietraps raket werkt geweldig, korte kreet die trekt, tweede stap die korte toelichting geeft en de derde stap is voor een ieder die de complete onderbouwing wil lezen. Maak de boodschap die lokaal echt binnenkomt, tastbaar en leuk. Vooral bij dat laatste zal men sneller genegen zijn de boodschap voor jouw partij te gaan delen. Je wilt immers de ander deelgenoot maken omdat dit ook goed voor jou is als kiezer.  Zorg voor een duidelijke vergelijking op jouw site waarom jouw partij het beter doet dan de andere partijen. Vergelijken op onderwerp met de andere partijen is behoorlijk sterk en ingeburgerd in de reclamewereld. Pas een gratis lokale stemwijzer toe van de lokalestemwijzer.nl. Een complete vergelijking door een onafhankelijke partij bijvoorbeeld een uitgever kan ook sterk zijn, echter dan mis je de emotionele onderbouwing die jij als partij wel op de partijsite kunt laten plaatsen.

Sluit aan bij wat nu leeft in de plaats onder de burgers
5.
       Waarneming: partijpunten raken het publiek onvoldoende blijkt telkens weer. Door onbekendheid en het blijft niet makkelijk hangen. De betrouwbaarheid en gebleken uitvoering van in het verleden gedane beloftes zijn niet terug te vinden.
Oplossing: Maak je partijpunten tastbaar en vooral leuk zoals eerder genoemd. Maak het deelbaar. Ga de dialoog aan. Maak jezelf bereikbaar. Onderbouw je betrouwbaarheid door in het verleden gedane beloftes te hernoemen met het bereikte resultaat. Zorg dat dit ook direct op de site terug te vinden is.

Laat ook na de verkiezing van je horen, beloon je kiezer, maak deze fan van je partij.
6.
       Waarneming: na de verkiezingen viert menig partij gelijk zijn eigen feestje en zijn de gedane beloftes al weer vergeten, onder het mom van samenwerken is compromissen maken. 
Oplossing: laat zien dat je blij bent met de mensen die op jou gestemd hebben.  Als het goed is, heb je die meer in beeld gekregen door Facebook en Twitter. Ineens is je aanhang bekend, geen anonieme stemmers meer. Geen leden van de partij, wel stemmers in beeld. Maak ze fan! Zo kun je contact houden met je (partij) volgers. Daar kun je ook tussentijds in de politieke periode steeds weer een beroep op doen. Zonder dat men lid is, komt toch de kiezer in beeld als je een goed social media beleid voert. En blijf contact houden met je kiezer. Over vier jaar gaat deze weer stemmen, wellicht op de partij waar deze het meeste van verneemt. Beloon de kiezer, dit kan nog makkelijker als deze je fan is.

In Barneveld kan ik  niet één politicus opnoemen die social media echt toepast.
7.
       Waarneming: Een paar tweets, een persartikel in de krant over het partijprogramma. Een poster op een billboard en dan stopt het. Geen tastbare opbouw, niets van dat alles, want verkiezingen daar begin je pas twee weken van tevoren aan, zoals je het altijd gedaan hebt. Tja, dan verandert er niets, als jouw partij en de partijpersoon niet verandert. Voorbeeld: ik probeerde een politicus te bewegen dat hij op Twitter zijn beleid op dat moment even zou profileren. Het antwoord wat ik kreeg was “onder welke steen heb jij de afgelopen week gelegen?” Voor een politicus een enorme schadepost. Je zet een volger,  misschien wel een kiezer te kakken, terwijl je eigen boodschap niet verder komt dan je foto op een poster of een aanhanger met de partijnaam.  
Oplossing: duidelijk partijboodschap in beeld brengen. Telkens weer. Niet iedereen leest op hetzelfde moment je boodschap via social media. Kracht van de herhaling. Tussentijds mag een kleine toevoeging de boodschap scherper stellen. Triggers in je boodschap, lok ze naar je site. Laat ze deelnemen. Betrek de kiezer bij je site, daag deze uit. Zeg wanneer je waar te vinden bent, welke actie je hebt. Dan gaat de kiezer op je stemmen.

Als alle partijen meedoen vorm je als gemeente één groot digitaal politiek portal.
De eerste reacties zijn er van de lokale politici, we zetten de jongerenafdeling er op. Net of die het wel begrijpen! Jong zijn is geen garantie op succes met SoMe. Als die het begrepen hadden, dan had je al een succesvol politiek SoMe beleid. Dan had je die kans al gepakt. Niemand heeft echt wat in Barneveld. Neem een specialist in de arm die weet hoe het werkt. Kijk naar Amerika, die begrijpen het. Maak een bereikbaar doel in overleg met je SoMe specialist. Dat plan loopt synchroon mee met het traditionele verkiezingsprogramma. SoMe is een extra manier ernaast en nauw aansluitend op het huidige programma.

Een paar reacties van burgers en ondernemers zijn:
Verder als folders uitdelen met hun belang komen politici niet.

Koes, waar maak je je druk om? Helpt toch niets, niemand luistert er.
Politici luisteren toch niet naar mij, ook niet naar jou. 
Politici weten niet wat er bij mij speelt.
Journalisten zijn er nog niet aan toe om het medium SoMe breed toe te passen.
Je steekt je kop boven maaiveld uit, daar houden in de politiek niet van, pas maar op.
Partijen smeren elkaar toch stroop op de mond want ze zijn veroordeeld tot elkaar.
Contact met de burger ontbreekt: ik steek er geen tijd meer in, ik stem niet meer.

Livestream video en twitterscherm op debatavonden
Op de plaatselijke verkiezingsdebatavonden zou het stimulerend zijn een extra presentatiescherm met alle tweets met hashtag #bk14 of #0342gr en een live videostream te plaatsen voor de thuisblijvers. Dit goed ondersteunen in de media. Dan krijg je wellicht wat meer betrokkenheid. 


Ik zou zeggen, na het lezen van dit blog, laat het diep doordringen en pak die kans voor extra stemmers!

maandag 6 januari 2014

Zorgverzekeraars verspillen half miljard aan reclame

Zorgverzekeraars moeten reclamegelden direct besteden aan fraudebestrijding.

Verzekerd bij X, einde van het jaar toch maar even bellen of het beter of voordeliger kan. “Nee, aan de premie kunnen we helaas niets doen.” Dus maar vergelijken op de diverse sites en overstappen naar verzekeraar Y. Volgende dag de verzekeringspasjes al in huis. Dus verzekeraar X opgezegd. Binnen 2 dagen werden we gebeld. “Het spijt ons dat u opgezegd heeft en we willen u alsnog enige korting aanbieden, want dat vond u toch belangrijk?” Verbaasd, maar goed, Y weer opgezegd en terug bij de basis, wel met 7% extra korting. Dit voorbeeld geeft weer hoe tijd en geld weer nutteloos verspild worden. De klant heeft de korting alsnog gekregen. Wat een prutswerk.


541 miljoen!!! is er aan reclamegelden, van uw premie, over de balk gegooid. Deel dat op ongeveer 6.000.000 betalende verzekerden. U betaalt even €90 per polis om zorgverzekeraars hun reclamespelletje te laten spelen, terwijl men amper overstapt. Dit terwijl de premie nauwelijks kan zakken volgens de verzekeraars. O, wat worden we weer beetgenomen.

Tel daarbij het fraudebedrag in de zorg bij op. In december 2013 verscheen het  NZA rapport Volgens de Telegraaf is de meest conservatieve schatting van dit rapport al snel boven de €700.000.000. Per betalende polis €110. Simpel rekenen, we betalen dus €200 per jaar teveel aan zakkenvullers in de verzekeringsbranche en reclame-egotrippers bij verzekeraars. 

Het is een legitieme eis aan directies die onze gelden beheren, dat zij deze gelden besteden aan fraudebestrijding  i.p.v. nutteloze reclame, dit alleen om je eigen ego op te poetsen. Die keiharde fraudebestrijding zou vele malen beter overkomen bij het publiek. Iedereen wil verzekerd zijn bij een verzekeraar met de beste fraudebestrijding. Die kan immers de laagste premie hanteren. Je hoeft dan niet eens meer reclame te maken. Publiek zal vanzelf op de beste fraudebestrijder afkomen. Zo maak je een punt van echte zorg. Helaas, zal wel een droom blijven. Verzekeraars blijven rot in elkaar zitten. Jammer, weer een zwaar gemiste kans om vertrouwen te herwinnen.