donderdag 30 april 2015

AFM, open brief bemiddeling WFT+ examens

AFM
T.a.v. 
Ir. M.W.L. van Vroonhoven MBA  (Voorzitter)
Vijzelgracht 50
1017 HS  Amsterdam
Open brief per e-mail: info@afm.nlondernemersloket@afm.nl Barneveld, 30 april 2015

Kenmerk: PE+ examens 

Betreft: verzoek inzet van uw bemiddeling om tot praktijkgerichte WFT+ examens te komenGeachte mevrouw Van Vroonhoven, 

Op de AMdag in het najaar van 2014 heeft u mij geraakt met uw snelle handelen inzake mijn toen genoemde zorg over de huidige manier PE+ examens. Mijn zorg was toen en is nu nog meer dat er een financieel infarct dreigt als gevolg van de dramatische manier hoe nu de PE+ examens tot stand komen. U deelde de zorg en zegde toe dat u daar extra aandacht aan zou geven. Inmiddels lezen we in de vakpers dat u meer signalen wilt uit de branche. Dus bij deze meld ik mij. Wellicht is het gelijk de vraag van de maand;).

Ik zie de AFM ook als belangenbehartiger en als een waarborgsteller voor de consument en voor de branche zelf. Als branche hebben we geen keuze, van de AFM zijn we immers allemaal min of meer verplicht betalend “lid”.

Dat wij met PE+ ons vak op niveau houden ben ik het zeker mee eens, laat daar geen misverstand over bestaan. Dit examen is opgesplitst in drie onderdelen, te weten, kennis, competenties en vaardigheden. Als toepasbare kennis wordt getoetst, dan dient de stof daarvoor doorgenomen te kunnen worden. De enige opmerking die ik hierover heb, is dat de huidige inhoud te weinig praktijkgericht is en daardoor niet bijdraagt aan het juiste kennisniveau wat wel een doelstelling is van de minister. 

Wat competenties en vaardigheden betreft, daar zit het grote probleem, er is geen lesstof beschikbaar. Je weet niet wat je kunt verwachten en het systeem is hermetisch gesloten. Dit kan nooit de bedoeling zijn, dit helpt de adviseur niet om een betere adviseur te worden. Daar is het toch voor bedoeld? Ook van competenties en vaardigheden dien je kennis op te moeten kunnen nemen en kun je dit nadien toetsen met een gericht examen. Deze onderdelen dienen bij te dragen aan een betere adviseur. Nu blijkt dat gokwerk bij het examen.

De minister wil er niets aan doen ondanks de bezwaren. Hij houdt vast aan het huidige PE+ systeem, op zich prima, maar inhoudelijk kan en moet het beter zoals hiervoor beschreven. Meer praktijkgerichte lesstof over de competenties en vaardigheden, zodat wij ons normaal kunnen voorbereiden.

Uw contacten met de minister en haar ambtenaren zijn directer en beter dan “onze” contacten. De branche zelf is immers zwaar versnipperd met belangenbehartigers. Niemand vertegenwoordigd de hele branche, alleen de AFM als zelfstandig bestuursorgaan, via het al genoemde “lidmaatschap” waar we ook behoorlijk voor betalen. Ik vraag u nu met nadruk en met klem, treed in overleg, het liefst persoonlijk, met deze minister, deel met hem onze gezamenlijke zorg en vraag het systeem aan te passen zoals hiervoor benoemd. De vraagstelling is: maak het snel praktijkgericht en zorg voor gerichte lesstof voor competenties en vaardigheden. Ik ben er van overtuigd dat de adviseur die van zijn vak houdt, dan zeer snel alsnog aan de slag kan gaan.

Als de grootste blokkade weggenomen is, kunnen de ruim honderdduizend vakgenoten sterker gemotiveerd voor het examen studeren en wel slagen. Hierdoor blijft advies beschikbaar voor de consument. Het belangrijkste, een financieel infarct wordt voorkomen. Ik moet er niet aan denken wat de enorme gevolgen zijn voor de consument, als financieel advies niet meer beschikbaar is. 


Mag ik van u vernemen?

Van Koesveld Hypotheken 

Nico van Koesveld
Barnseweg 114
3771 RP 
Barneveld
AFM nr 12004664
nico@koesveld.nl
T. 0342-424242


Tw @nicokoesveld

Reactie AFM 8 mei 2015


Geachte heer Koesveld,

Uw email van 30 april 2015 is goed binnengekomen. Wij hebben uw vraag in behandeling genomen en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Met vriendelijke groet,

Bestuurssecretariaat

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 – 1001 GS Amsterdam
Telefoon : 020 - 797 2000 – www.afm.nl

22 mei 2015

Bevestiging afspraak tussen AFM en Van Koesveld
In vervolg op ons telefoongesprek bevestig ik hierbij de afspraak tussen u en Merel van Vroonhoven op woensdag 24 juni a.s. om 10.00 uur. Eva-Lotte Bakker zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Zoals afgesproken heb ik een parkeerplaats in onze parkeergarage voor u gereserveerd. Met vriendelijke groet, Autoriteit Financiële Markten

Wordt vervolgd met een verslag van de het persoonlijk gesprek.

Zinvolle input van collega's wordt meegenomen. Sturen naar nico@koesveld.nlDe AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten

dinsdag 7 april 2015

Software die overzicht geeft inclusief actuele waarden

Ik ben op zoek naar software die een klant overzicht geeft in zijn totale financiële plaatje.
Inclusief:
- hypotheekoverzicht inclusief controle (Hypotheekbond)
- pensioenoverzicht
- waarde beleggingsportefeuille inclusief automatische actuele waarden
- verzekerde risico's (leven)
- spaargelden
- overige financiële zaken, zoals inkomen.

Wie kan mij verder helpen? Nico van Koesveld
mail nico@koesveld.nl 
twitter @nicokoesveld